Foto: Christer Gallneby

400 miljoner för att korta väntetider

Västra Götalandsregionen klarar inte vårdgarantin, trots satsningar för att göra det. Nu har hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattat beslut om att satsa 400 miljoner kronor under det kommande året, för att korta väntetiderna i vården.

Målet är att klara vårdgarantin senast den 1 januari 2019. Vårdgarantin innebär bland annat att en patient inte ska behöva vänta mer än 90 dagar på ett första besök för specialiserad vård respektive 90 dagar för behandling. Under flera år har regionen gjort satsningar för att leva upp till detta, men det har inte hjälpt, utan antalet patienter som har väntat mer än 90 dagar har tvärtom ökat sedan 2008.

Nu har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat om att införa en samordningsfunktion för att få bukt med de långa väntetiderna. Den ska ge stöd till patienter, anhöriga och till medarbetarna i Västra Götalandsregionen och beräknas vara igång under första halvåret 2017.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också beslutat att satsa pengar inom vissa områden, såsom ortopedi, för att korta väntetiderna där.

Under året satsas totalt 400 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten.

Regler för kommentarer