Taltidningen

Taltidningen är en version av tidningen som abonnenten lyssnar på. Tekniken kallas ”talsyntes” och innebär att en datoriserad röst läser upp texten. Taltidningen innehåller text, bildtexter (dock ej bilder) och annonser. Taltidningen hämtas via mobilnätet och priset är detsamma som för papperstidningen.

Vem har rätt att ha taltidning?
• Synskadade
• Dyslektiker
• Funktionshindrade som inte kan hålla i eller bläddra i en tidning
• Organisationer, institutioner och vårdinrättningar som betjänar nämnda grupper

Kontakta vårt Kundcenter för mer information!

Telefon: 0511-77 01 05
Mail: prenumeration@vgt.se