Annons

Annons

Annons

Falköping

Fastighetsägare tvingas till åtgärder efter brister

Ett antal lägenheter hade bland annat fuktskador i kök och badrum. Bristerna är en olägenheter för de som bor där och nu måste fastighetsägaren rätta till dem.

Under februari och mars genomförde miljönämnden kontroller av inomhusmiljön hos fastighetsägare till flerbostadshus i Falköping och Skövde. Vid ett av besöken hos en fastighetsägare i Falköping fann nämnden brister i inomhusmiljön som innebär olägenhet för människors hälsa. Det skriver Miljösamverkan östra Skaraborg i ett pressmeddelande.

Miljönämnden upptäckte bland annat att det fanns brister i ventilationen och det fanns även mikrobiell tillväxt, främst i badrum.

Annons

Annons

Ett antal lägenheter hade fuktskador i både badrum och kök, varmvattnet höll inte tillräcklig temperatur och vissa fönster gick inte att stänga.

Miljönämnden beslutar om att förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister ett flertal lägenheter. Åtgärderna ska vara utförda och redovisade till nämnden inom 120 dagar.

Miljönämnden beslutar även att förena denna punkt med ett vite om 240 000 kr vilket kan dömas ut om fastighetsägaren inte följer nämndens beslut.

Det ska även utföras en inventering av samtliga lägenheter den aktuella fastigheten avseende fuktskador och ventilation. Inventeringen ska göras av sakkunnig och resultat från undersökningarna ska redovisas till miljönämnden inom 120 dagar.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan