Annons

Annons

Annons

Valet 2018

Alliansen tar makten i Skara

Text

Nu är det klart. Det blir maktskifte i Skara och Ylva Pettersson (M) blir nytt kommunalråd.

Liberalerna går tillbaka till Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet och Alliansen i Skara återuppstår. Det nya styret ser dock flera stora utmaningar under mandatperioden som kommer kräva mycket arbete.

Lotta Grönlund Plöen (M), ny gruppledare i Moderaterna, Marlene Zackrisson (L), Ylva Pettersson (M), Lars Berg (C) och Leif Brohede (KD) ingår i Alliansen som nu tar över makten i Skara.

På torsdagsförmiddagen höll de fyra partierna som utgör Alliansen en presskonferens, där partiernas gruppledare informerade om hur de ska ta sig an styret i Skara kommun. De har förhandlat under flera veckor och har nu skrivit under en avsiktsförklaring.

– Vi delar en vision om vad vi vill åstadkomma i Skara. Alla fyra partigrupper har bidragit med starka förslag som ger en positiv framtidsinriktning, säger Ylva Pettersson (M).

Annons

Annons

Liberalerna går därmed tillbaka till Alliansen, ett samarbete de lämnade 2013. För nya förstanamnet Marlene Zackrisson (L) var det ett enkelt val att gå tillbaka till Alliansen.

– Vi har gjort mycket i samarbetet med S, men våra väljare tycker inte om det. För mig har det varit naturligt att gå tillbaka där vi hör hemma, säger hon.

Ylva nytt kommunalråd

Ylva Pettersson blir nytt kommunalråd då hon är tänkt att bli kommunstyrelsens ordförande och Lars Berg (C) blir förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Jan-Olof Bohlin (M) är tänkt att bli kommunfullmäktiges ordförande och Sven-Olof Ask (M) vice. På måndag tar kommunfullmäktige beslutet och Alliansen hoppas då få förtroendet att styra Skara.

Det innebär att det blir maktskifte i Skara och att Alliansen tillsammans tar makten i Skara under den kommande mandatperioden. De kommer att styra i minoritet, de har 20 mandat i kommunfullmäktige. 23 krävs för majoritet. Även i kommunstyrelsen kommer de inte att ha majoritet, då SD kommer att få två mandat.

Beslutet om vilka som ska bli ordförande i nämnderna är inte riktigt färdigförhandlat än. Inte heller vilka som ska sitta som ledamöter i nämnderna och kommunstyrelsen. Det tas det beslut om senare i höst i kommunfullmäktige. Klart är att Liberalernas Marlene Zackrisson och Kristdemokraternas Leif Brohede ska få platser i kommunstyrelsen.

Utökad dialog

De fyra partierna har tillsammans tagit fram en arbetsordning för hur de ska kunna få genom sin förslag och trots minoritetsstyret kunna arbeta framåt för Skaras bästa. Det innebär utökad dialog med oppositionspartier inför sammanträden, för att kunna justera förslagen, nå samsyn och kunna få genom sakfrågor som man är överens om.

Annons

– Vi är väl medvetna om att vi inte har majoritet, ska man vara drastiska så är vi inte ens i närheten. Det är helt klart en utmaning och något vi på inget sätt är blinda för, säger Leif Brohede (KD).

Annons

– Man kan också se situationen som en "blessing in disguise". Nu har vi möjlighet och måste bereda ärendena i dialog. Vi kan inte presentera ett förslag till beslut på sammanträdet, låta det gå till votering och sedan samla konflikter på hög. Utan vi måste dela med oss av information inför förslag till beslut. Då kan vi inte vara prestigespelare, säger Ylva Pettersson som menar att det är detta arbetssätt de velat ha hela tiden men nu blir det även en nödvändighet.

– Vill vi jobba in förslag måste vi vara villiga att hitta kompromisser. Jag hoppas också att de partierna som inte är i ledning kommer att ta ansvar i det läget vi kommer att ha.

I alla sakfrågor kommer Alliansen att bjuda in Socialdemokraterna och Miljöpartiet för förhandlingar och överläggningar. MP vet man redan är villiga att diskutera i sakfrågor. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet kommer dock inte få några inbjudningar.

– S och MP delar vår humanistiska värdegrund. Då försvinner V och SD, förklarar Ylva Pettersson.

Ett undantag är i nämnderna, då diskuterar Alliansen med samtliga ledamöter kring sakfrågor inför besluten för att nå en samsyn.

Om det skulle vara så att Alliansen inte hittar samsyn i en fråga och blir nedröstade, vilket hela tiden är en risk som ett minoritetsstyre så menar Ylva Pettersson att de kan leva med det,

– Om det blir en annan placering på ett hus eller när en cykelbana ska börja byggas så får vi respektera det och gå vidare. Men i stora värderingsfrågor är vi överens med många i kommunfullmäktige och ser goda möjligheter framåt.

Annons

Prioriterade frågor

Enligt avsiktsförklaringen vill Alliansen jobba för att utveckla Skara till en ort som är tilltalande att leva i och attraktivt att arbeta, driva och utveckla företag i. Inom kommunen vill de prioritera de två stora nämnderna Omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden så både skolan och omsorgen får långsiktiga förutsättningen och de resurser som behövs. En utmaning är ekonomin.

Annons

– Vi vet att vi är på väg in i stora utmaningar, det är inte bara underskott utan det finns stora behov i verksamheterna, säger Ylva Pettersson.

Inom skolan vill man se ökad lärartäthet, prioritera arbetet med att fler ska bli behöriga till gymnasiet och fortsatta satsningar på elevhälsan. Man vill också satsa på Katedralskolan, genom att besluta om ett programutbud som ska stå fast under hela mandatperioden. Man ser också positivt på en etablering av en lokal idrottsutbildning med handbollsinriktning. Fler förskoleplatser behövs också.

De vill också satsa på personaltätheten inom äldreomsorgen, eller åtminstone se till att den bibehålls. De vill också se över möjligheten att alla pensionärer över 65 år ska få fria resor i kollektivtrafiken, personer över 85 år ska få hemtjänst och särskilt boende utan behovsprövning samt stärka samarbetet med civilsamhället.

Andra viktiga frågor är att motverka hedersförtryck, stärka kommunens arbete med näringslivsfrågor, utöka samverkan och samarbeta för kompetensförsörjning, fortsätta byggande av nya bostäder samt arbeta för att öka tryggheten. Man vill också ta vara på Skaras kulturarv ännu bättre, genom att exempelvis tillgängliggöra kulturskatterna och se över möjligheten till medeltidsfestival i Varnhem.

Annons

– Det är inget fluffdokument, utan det är väldigt konkreta förslag. Vi ska också senare ta fram ett gemensamt program om vad vi hoppas kunna genomföra och vad vi vill prioritera, konstaterar Ylva Pettersson.

C om S-samtal

I samband med presskonferensen tog också Lars Berg (C) bladet från munnen och beskrev sin bild av samtalen som de fört med Socialdemokraterna. Efter valet skickade de namnen på sina förhandlare till både Moderaterna och Socialdemokraterna, men det dröjde innan något svar kom från S.

– Jag hade förväntat mig någon form av inbjudan, men de har visat totalt ointresse för hur kommunen ska styra. I lördags kväll var första livstecknet från S, då blev vi inbjudna till samtal, säger Lars Berg (C), vars parti inte tog initiativ till att bjuda in till samtal med S, men han menar att det är de som förväntas vara i ledningen som har ansvaret att bjuda in till samtal.

Sverigedemokraterna har frågat om de bjuds in till förhandlingar om makten, men Allianspartierna svarade nej.

– Det är en av förutsättningarna för att vi ska vara med. De flesta av oss är tydliga med det, säger Lars Berg.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan