Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare: Hur ska budgeten klimatsäkras?

MP:s förslag om klimatbudget röstades ner i kommunfullmäktige. ”Vad betyder det”, undrar MP:s Camilla Funke.

I helgen avslutades FN:s klimatmöte i Katowice, Polen. Tanken var att de löften som världens länder gav för tre år sedan i Paris skulle konkretiseras, viktigt då utsläppen sedan dess ökat och klimatförändringen fått allt värre konsekvenser. Läget är akut och vi måste agera. Vi har bara några år på oss att sänka utsläppen innan det är för sent. Nu mer än någonsin hade ett starkt internationellt ledarskap för klimatet behövts. Men gapet mellan vad forskarna anser krävs och vad länderna är villiga att göra är alltjämt enormt.

Annons

Tyvärr väljer vissa att blunda för klimatförändringarna. Över hela västvärlden ser vi hur högerpopulistiska rörelser växer och får stort politiskt inflytande. USA och Brasilien hotar nu att lämna Parisavtalet. Och i Sverige fick M och KD med stöd av SD nyss igenom en budget med kraftigt sänkta anslag till miljö och klimat.

Annons

Nu är det viktigare än någonsin att lokala krafter kliver fram och ger förtroende och framtidstro. Här kan vi politiker i Falköping spela en viktig roll. Vi kan visa att en omställning till nollutsläpp inte bara är både nödvändig och fullt möjlig, utan också önskvärd ur flera aspekter. När utsläppen minskar genom energieffektivisering, smart teknik och minskad konsumtion minskar vi inte bara risken för klimatkatastrof, vi blir också rikare och får mer tid över till ett gott liv. Samtalet måste nu börja handla om vad det kostar att inte göra något, istället för hur mycket en omställning kostar. Visst ska vi investera för framtiden, men det måste ske utifrån tydliga ramar för vad klimatet tål.

Mot bakgrund av detta beklagar vi att Miljöpartiets förslag att ta fram en klimatbudget för Falköping röstades ner i årets budgetdebatt i fullmäktige. Den 30/9 ställde jag frågan i denna tidning till majoritetens Dan Gabrielsson hur det hädanefter ska säkras i majoritetens antagna budget att verksamheter och investeringar håller sig inom ramen för det utsläppsutrymme som enligt Parisavtalet kan tillåtas för att inte bidra till skenande klimatförändringar. Betyder det uteblivna svaret att majoriteten inte klarar av att ge oss sådana garantier, Dan Gabrielsson? Det duger dock inte att tänka att det är någon annan som ska göra något, någon annanstans, någon annan gång. Uppgiften att ställa om våra samhällen till nollutsläpp är den här mandatperiodens viktigaste uppgift, och behöver tas på allvar om inte framtidens dom ska bli hård.

Annons

Annons

Camilla Funke

ordförande och gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Falköping

Svar från Dan Gabrielsson (S):

Falköpings kommun värnar om miljön. Vi har genom olika satsningar på till exempel biogas, vindkraft, energioptimering av våra fastigheter gjort stora insatser för miljön.

Det är vår ambition att detta absolut nödvändiga arbete fortsätter mot målet att minska koldioxidutsläppen. Vi lever på en jord som vi har till låns och om utsläppen fortsätter så kommer vi alla mötas av ödesdigra konsekvenser.

Vi har ett ansvar mot våra barn och nästkommande generationer. Vi kommer att fortsatt skynda på omställningen för en bättre miljö så att klimathoten minskar men låt oss titta på möjligheterna att införa en klimatbudget alternativt säkerställa våra ambitioner i klimatfrågan på annat sätt.

Med vänlig hälsning

Dan Gabrielsson, kommunstyrelsens ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan