Annons

Annons

Annons

Annons

Skara

Köer till transvård ska kortas

Text: 

Fler söker vård för könskorrigering, vilket gjort att köerna blivit långa. Nu skjuts resurser till för att beta av köerna.

– Vi vet att många människor mår dåligt av att vänta, säger Tony Johansson (MP), förste vice ordförande i HSS.

Tony Johansson (MP)

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) skjuter till pengar för minska köerna för utredning och behandling av könsdysfori, vilket innebär att en person mår dåligt av att inte kroppen överensstämmer med den upplevda könsidentiteten.

– Vi har en en ökad öppenhet och minskat stigma, vilket gör att tillströmningen har ökat, säger Tony Johansson.

Därför har det också uppstått köer i vården och de extra resurserna är ett steg på vägen för att personer med könsdysfori ska få vård i tid, menar Tony Johansson.

Annons

I våras beslutades om ett tillskott av resurser för utredningar av könsdysfori som görs på Lundströmmottagningen i Alingsås och en del i tisdagens beslut var att fortsätta denna satsning.

Annons

Men det har också gjorts en analys som visar att det finns behov av en resursförstärkning om 4,5 miljoner kronor för att kunna ge endokrinologisk vård som hormonbehandlingar vid könsbekräftande vård. En del personer har väntat på denna vård sedan 2016.

Tjänstemännen på koncernkontoret konstaterade att det fanns ett behov, men föreslog ändå att inte skjuta till pengar med hänvisning till den ansträngda ekonomin. Regionstyrelsen har rekommenderat återhållsamhet med nya satsningar som kan öka kostnaderna. Den politiska grönblå ledningen gick emot tjänstemännen och föreslog att resurser ändå skulle föras till.

– Det är många människor som lever i fel kroppar, sa Gunilla Druve Jansson (C), efter att ärendet tidigare behandlats i psykiatriberedningen.

Socialdemokraterna valde att inte delta i denna del av beslutet. I ett yttrande framhåller partiet att denna vård är viktig för patientgruppen ”Men här saknas en helhetsbedömning och övergripande prioritering gentemot andra viktiga behov, och vi ser inte att vi kan göra den bedömningen att just detta behov ska utgöra ett undantag från regionstyrelsens påbud om restriktivitet.”

Annons

Tony Johansson vill vidareutveckla transvården.

– Jag tror att vi behöver ta ett lite större grepp kring hela vården av personer med könsdysfori, säger Tony Johansson.

Annons

Ett förhållande han tycker att man bör titta på är att det finns två huvudmän. Lundströmmottagningen som ligger under sjukhuset i Borås gör utredningar och Sahlgrenska i Göteborg har kirurgi och endokrinologisk vård.

– Vi kanske ska föra Lundström under Sahlgrenska för att öka samverkan, säger Tony Johansson.

En annan fråga är om Sahlgrenska klarar av att göra alla kirurgiska ingrepp eller om man ska vända sig till andra aktörer, vilket görs i andra landsting och regioner.

– Vi behöver också titta på hur vi involverar föreningar kring hur vi bygger upp transvården i framtiden. Ska vi ha en referensgrupp som kan bolla de här frågorna? frågar sig Tony Johansson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan