Annons

Annons

Annons

Annons

Historiska Muséet

Rinnande grundvatten underliggande orsak till slukhål

Ett odefinierat vattenflöde under mark har orsakat ett slukhål i en trädgård och ett hål i Eriksdalsgatan på Östermalm den senaste tiden. Nu har man grävt upp hålet och hittat en grundvattenåder som bedöms ha orsakat problemen.

Annons

Av allt att döma är det ett flöde av grundvatten under markytan, som orsakat hålen i Eriksdalsgatan och den intilliggande trädgården. Det framgår efter att gatan grävts upp på tisdagsförmiddagen.

Annons

Annons

Efter att det uppstått ett hål i Eriksdalsgatan i fredags bestämdes det på måndagen att gatan skulle grävas upp i anslutning till hålet för att hitta orsaken till varför det uppstått.

Under tisdagsförmiddagen gjordes jobbet, vilket innebar att en drygt två meter djup och två meter bred, samt fem meter lång grop grävdes. I gropen frilades delar av dagvattenledningen som går i gatan. Dessutom lokaliserades ett hål i det underliggande lerlagret där det trycker fram vatten.

– Det vi kan se är att det är en åder av vatten som kommer ut ur schaktväggen ett par meter ner ungefär.

– Vattnet har sedan letat sig in i dagvattenledningen via en skarv som har blivit förskjuten och därefter fyllt ledningen med sediment, beskriver Tomas Lindberg, ledningsnätsingenjör på Skövde kommun, som fanns på plats vid gropen under grävningen.

Upptäckten av vattenådern innebär att man nu avskrivit läckande vattenledningar som orsak bakom de båda groparna

– Man ser tydligt att vattnet kommer från schaktväggen som vetter mot fastigheten, men deras vattenledning går in i huset i andra änden av tomten, så vattnet kommer inte därifrån.

– Våra ledningar i området ser också helt okej ut, så det verkar vara grundvatten som tryckt fram, säger Tomas Lindberg.

Just nu vet man inte varför grundvattnet runnit under jorden på det sätt som det gjort. Borrning av bergvärme i den intilliggande fastigheten skulle dock kunna vara en anledning enligt Lindberg.

Annons

– Borrningen gjordes i november och i samband med den kan det ha gått hål i en grundvattenåder på något sätt och gjort att vattnet har letat sig nya vägar genom jordlagret.

Annons

– Sen har det tagit rätt så lång tid innan det tagit sig upp, men på något sätt har det tryckt sig upp i alla fall, funderar Lindberg.

Han påpekar vidare att igenfyllningen av slukhålet, som gjordes under förra veckan, sannolikt har bidragit till att vattnet har letat sig vidare upp i gatan och även in i dagvattenledningen.

– När hålet fylldes måste vattnet ta vägen någonstans, konstaterar Lindberg.

Med vattenflödet lokaliserat återstår att leda undan det på något sätt. Tomas Lindberg nämner anläggandet av en pumpbrunn för att pumpa undan vattnet eller en dränering av vattnet in i den befintliga dagvattenledningen som tänkbara alternativ, men menar att det också kan bli en fråga för fastighetsägaren.

– Det har också varit tal om att ta hit folk som kan göra en grundundersökning för att se var vattnet finns och hur det rör sig, påpekar Lindberg.

– Oavsett vad som ska göras är det dock Gunnar Hägg, som är ansvarig för ledningsnätet i kommunen, som avgör det tillsammans med Daniel Lindh chef för Gata och natur, tillägger han.

Utifrån det ni sett nu, finns det någon anledning för de boende i området att vara oroliga för att det finns fler problem än vad som är synligt?

– Nej, det ser ut som det bara kommer vatten specifikt från den här punkten och att det trycker ut vatten från den intilliggande fastigheten.

– Det verkar alltså inte som det är underminerat någon annanstans, utan det är precis där det är blött, så jag tror inte det finns någon större risk, säger Tomas Lindberg.

Annons

Annons

Till toppen av sidan