Annons

Annons

Annons

Historiska Muséet

Mysteriet löst: Det kan ligga bakom slukhålet

Text

Hålet på Eriksdalsgatan är igenfyllt och vägen öppen för trafik igen. Orsaken till problemen bedöms nu vara borrningarna för bergvärme som gjordes i trädgården bredvid gatan i höstas.

Man måste ha tillstånd från miljömyndigheter för att få borra efter bergvärme. I trädgården vid Eriksdalsgatan gjordes en sådan borrning höstas. Nu bedömer man från kommunen att det är den åtgärden som har orsakat slukhålet och hålet i gatan. OBS: Genrebild.

I förra veckan grävdes Eriksdalsgatan upp efter att vatten tryckt upp underifrån och gjort ett hål i asfalten. Ett par meter ner i marken hittades en grundvattenåder som visade sig vara orsaken till hålet.

Nu är vattenflödet dränerat och hålet i Eriksdalsgatan igenfyllt.

– Dräneringen fångar upp vattnet där det kommer ut från den intilliggande fastigheten och leder sedan ut det i dagvattenledningen som går i gatan.

– På det sättet blir det ett ordnat flöde så vattnet inte rinner fritt och orsakar ytterligare underminering av marken, berättar Daniel Lindh, gata och markchef i Skövde kommun.

Annons

Efter åtgärderna har hålet fyllts igen och Eriksdalsgatan åter öppnats för trafik, inklusive tunga fordon.

Annons

– Det är inga begränsningar avseende den biten, bekräftar Lindh.

Kommunen har även tagit kontakt med försäkringsbolaget för att se hur man ska gå vidare och lösa det hela långsiktigt. Av praktiska anledningar har den kommunikationen ännu inte kommit så långt så Lindh kan inte ge några klara besked om ytterligare åtgärder.

Han menar dock att man gjort det man kan just nu och att det inte ska finnas någon risk för nya komplikationer på platsen.

– Vi bedömer att problemet är begränsat och ser just nu ingen annan orsak än att det har att göra med den borrning av bergvärme, som gjordes på den privata fastigheten under hösten, konstaterar Daniel Lindh.

Att anlägga bergvärme är anmälningspliktigt. I Skövde är det Miljösamverkan östra Skaraborg som handlägger ansökningar och ger tillstånd.

Från MÖS sida vill man inte specifikt kommentera anläggningen på Eriksdalsgatan, som Daniel Lindh menar kan ha legat bakom slukhålet i trädgården och hålet i gatan. Däremot berättar avdelningschefen Max Olsson i generella ordalag om hur man jobbar med ansökningar som gäller bergvärme.

– Vi kontrollerar ärendena och ser till att gällande regelverk följs. Vi tittar också på platsen för anläggningen, då det finns ett antal parametrar att ta hänsyn till vid sådana här borrningar, beskriver Olsson.

– Bland annat ser vi på placeringen i förhållandet till kommunala ledningar, då bergvärmehålen kan störa dessa. Vi tittar även på närheten till vattendrag och om grannar i området har liknande system. Det går inte att ha obegränsat med bergvärmeanläggningar inom ett och samma område för då räcker inte värmen till.

Annons

Annons

Vad man däremot inte gör är att kontrollera de geotekniska förhållandena under markytan, alltså vilka jordarter som finns eller hur långt det är ner till berggrunden, eller för den delen om det finns några grundvattenmagasin i området och i så fall hur omfattande de är.

– Att genomföra geotekniska utredningar i dessa ärenden skulle förmodligen bli kostsamt för de som anmäler och är inte något som våra tillsynsvägledande myndigheter har ansett vara nödvändig information för oss att granska.

– Däremot ser vi mer på vilka bergarter det kan handla om. Vi vet att det finns områden där det finns alunskiffer i berggrunden. Då är vi extra noga eftersom vi inte vill ha spridning av föroreningar från skiffern ut i omgivande berg, säger Max Olsson.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan