Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Skaraborg behöver två akutsjukhus

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En koncentration av akutsjukvården riskerar att skapa nya ”flaskhalsar” ex. i form av långa väntetider på akutmottagningar. Därför behövs det två akutsjukhus i Skaraborg. Det skriver Vänsterpartiet i Lidköping i en insändare.

Sjukhusen är idag utsatta för en stor press att genomföra nedskärningar och dra ned på personal för att klara sina budgetar. Det drabbar både patienter och personal. Den blågröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen envisas med att bedriva sjukvård utifrån en mager budget och avvisar alla förslag till ökade resurser för sjukhusen.

Effekterna av denna underfinansiering leder till att åter igen presenteras förslag till koncentrering av sjukhusvård, att planerad och akutsjukvård ska skiljas åt och till nya omfattande verksamhet- och vårdplatsreduceringar på sjukhuset i Lidköping.

Annons

Till skillnad från det grönblåa styret anser Vänsterpartiet att sjukvården är underfinansierad. Sjukhusen behöver långsiktighet och arbetsro istället för de kortsiktiga akutåtgärder som idag präglar det blågröna styret i Västra Götalandsregionen.

Annons

De föreslagna vårdplatsreduceringarna på Skaraborgs sjukhus kommer leda till att situationen med nedstängda vårdplatser kommer förvärras ytterligare och att patienter kommer ligga kvar på akuten eller i korridorer. Patientsäkerheten och arbetsmiljön kommer drabbas vilket leder till att än fler erfarna sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och annan vårdpersonal kommer sluta.

Verksamhetsutvecklingen för sjukvården måste utgå från de lokala förutsättningarna. Det går inte att planera sjukvården och sjukhus utifrån en given mall. Skaraborg är ett geografiskt område med 15 kommuner som kännetecknas av en omfattande landsbygdsstruktur och där ingen av dessa kommuner har en större befolkning än 60 000 invånare. En sjukhusstruktur måste skilja sig från ett storstadsområde jämfört med ett område som domineras av landsbygd och medelstora kommuner för att kunna möta de behov som finns. Det är också viktigt att hänsyn tas till lokala erfarenheter som finns från tidigare omorganisationer och utvecklingsarbeten.

För att kunna säkra en god sjukvård anser vänsterpartiet i Lidköping att Skaraborg två akutsjukhus. Det underlättar personalbemanning och minskar sårbarheten. Det måste vara riktigare att utveckla denna modell än att avveckla den.

Det utredningsförslag som har presenterats om hur vårdplatser ska disponeras på Skaraborgs sjukhus kommer underminera verksamheten vid Lidköpings akutmottagning och leda till en nedläggning av akutsjukvården inom kort.

Annons

Annons

En koncentration av akutsjukvården riskerar att skapa nya ”flaskhalsar” ex. i form av långa väntetider på akutmottagningar eller att fler patienter kommer bli tvungna att flyttas runt mellan olika vårdavdelningar i jakten på vårdplatser. De erfarenheter som finns från stora akutmottagningar är ur patientperspektivet långt ifrån tillfredsställande och visar alldeles för ofta på sådana effekter.

Sjukvården i Västra Götaland måste ges förutsättningar för att ge den goda vård som anställda vill och kan ge. Vänsterpartiet har tillsamman med oppositionen i regionen drivit igenom att sjukhusens tidigare års underskott ska skrivas av.

Det minskar den redan stora pressen på sjukhusen. Vänsterpartiet har föreslagit tillskott på en miljard till sjukvården samt att sjukhusen ska få mer tid till att utveckla vården. Arbetsmiljö och lönevillkor måste förbättras inom vården för att kunna rekrytera och behålla personal. Det måste bli ett slut på kostsamma omorganisationer samt ryckig och kortsiktig planering.

Vänsterpartiet Lidköping genom Malin Pettersson, ordförande, Mattias Pettersson, ersättare regionfullmäktige samt V:s Kommunfullmäktigegrupp

Annons

Annons

Till toppen av sidan