Annons

Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Det vore klädsamt om S vore mer konstruktiva

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialdemokraterna verkar mest vilja konservera och obstruera istället för att vara med och utveckla. På annat sätt går det inte att tolka Alex Bergström (S) och SSU med fleras insändare i Skaraborgsmedier. Det skriver ledande sjukvårdspolitiker i en insändare.

Samtliga partier i Västra Götalandsregionen stod för ett par år sedan enade på en presskonferens och tog beslut om omställning av hälso- och sjukvården. Ett vårdskifte för en satsning på mera nära vård som invånarna behöver ofta och en koncentration av högspecialiserad vård som behövs mera sällan. GrönBlå Samverkan har som politisk ledning sedan dess drivit på för att utveckla sjukvården i linje med detta. Västra Skaraborg var en föregångare med sina mobila team som nu är verklighet i hela regionen och denna väg följs nu både i andra regioner och på nationell nivå.

Annons

Socialdemokraterna verkar dock nu mest vilja konservera och obstruera istället för att vara med och utveckla. På annat sätt går det inte att tolka Alex Bergström (S) och SSU med fleras insändare i Skarborgsmedier. De gör stora nummer av att oansvarigt skriva av ekonomiska underskott, att ha mer pengar till vård genom att vilja ta av avsatta pengar till pensioner och nu senast genom att slå på en ihålig trumma av att försvara akuten i Lidköping som inte är hotad och inte under utredning vare sig av Skaraborgs sjukhus styrelse eller av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Anledningen är att vi anser att det behövs en akut i västra och en i östra Skaraborg och därmed har det aldrig varit föremål för diskussion.

Annons

Konkreta förslag på sjukvårdens utmaningar och vårdskiftet är enbart något som Socialdemokraterna verkar se som viktigt fram tills att det konkret ska genomföras. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har sedan länge påtalat behovet av effektiviseringar och omställning inom vården för att möta framtidens behov. Tas inte detta på allvar och genomförs kommer det inte finnas resurser i vare sig personal eller pengar att hantera till exempel att vi blir äldre och äldre, vilket skulle innebära försämrad kvalitet och tillgänglighet. Politiken har ett ansvar att ta hand om varje skattekrona och skapa förutsättningar för att vården både ska utvecklas och jobba smartare. Då är det oansvarigt att ge sken av att använda pengar man inte har och att likt strutsen stoppa huvudet i sanden och vägra se att samhället utvecklas och då behöver även vården göra det.

Göran K Hansen och Hans Ellgren verksamma i Kungliga vetenskapsakademin påtalar i debattartiklar vikten av att politiker ansvarar för debatten och skriver att om folkvalda politiker och andra opinionsbildare bortser från kända fakta och sprider felaktiga uppgifter för att stärka sin argumentation, hotas demokratin. Det är precis detta som händer när framförallt Socialdemokratiska regionpolitiker skriver insändare om att man står upp för akuten i Lidköping och med det menar att den skulle vara hotad för att därefter påstå sig vara beskyddare av densamma.

Annons

Det vore betydligt mera klädsamt om Socialdemokraterna deltog mera konstruktivt i arbetet för det vårdskifte som vi verkligen behöver för att klara framtidens utmaningar och behov. Det handlar om mera nära vård för multisjuka äldre, det handlar om digitaliseringen där vi snabbt via till exempel mobiltelefonen kan nå vår primärvård och läkare, det handlar om att effektivt använda sjukhusvården genom att koncentrera och utveckla den så att vi vet att när vi behöver den så kommer vi dit där de har hög kompetens och erfarenhet av att ta hand om oss på bästa sätt. För att nå dit krävs det nytänk, utveckling och förändring. Det kräver i sin tur att politiken känner tillit till verksamheterna, att vi är med och både bejakar och driver på den vilja som finns att se över befintliga strukturer och komma med nya lösningar. Det betyder inte att allt kommer att genomföras, men stoppar man allt i sin linda, är man emot all typ av utveckling då kommer sjukvården att få allt större problem att möta framtidens utmaningar och behov. GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att arbeta för omställningen och vårdskiftet. Det är nu upp till bevis för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna om de också vill fortsätta att konstruktivt arbeta för detta.

Gunilla Druve Jansson (C)

Ordförande, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Pär Johnson (L)

Ordförande, Skaraborgs Sjukhus styrelse

Annons

Annons

Till toppen av sidan