Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Insändare: Hur planerar ni för tillräckligt med äldreboenden?

Ranliden ska ge plats till kontor. Insändarskribenten vill veta hur kommunen planerar för framtidens äldreboenden i Falköping.

Frågor till kommunens styrande:

År 2028 skall vi i vår åldersgrupp som är över 80 år vara 255 000 fler än jämförelseåret 2017.

Det kommer att ställa stora krav på kommunerna då det gäller boende. Hur tänker vår kommun agera för att tillfredsställa dessa? Har man någon planering för det? Det är stora frågor som kräver omedelbar aktivitet.

Det kan väl inte vara så att man genom byggandet av det nya demensboendet ökat antalet platser och därigenom anser sig ha uppfyllt kraven på tillräckligt ökat boende? Till största delen är det ett överförande av redan boende från Ranliden som nedlagts för att ge plats för 170 kontor till en kostnad av 68 miljoner kronor.

Annons

Annons

Underlaget för mitt resonemang är Statistiska Centralbyrån som skriver: "Allra mest ökar procentuellt de som är över 80 år och beräknas vara 255 000 år 2028, en ökning med 50 procent".

Vid sitt framträdande i Almedalen var finansminister Magdalena Andersson inne på samma ämnesområde. Hennes eget departement hade räknat på år 2026 och funnit att vi blir 200 000 över 80 år fler alltså redan om sex år.

Vår kommun beröres ju i lika hög grad som landet i sin helhet med i stort sett samma åldersstruktur som landets.

De nu levandes procentuella ålder är i vår kommun 43 år och i landet 42,2 år.

Det måste vara en hederssak för kommunen att bereda de åldrade en värdig tillvaro. Jag tänker då främst på så många ensamboende som saknar gemenskap. Den kan aldrig ersättas med snabbesök. De görs i och för sig ofta av många, men kanske helt nya, vårdare som i och för sig utför ett engagerat arbete men på en snålt tilltagen tid.

Jag har många exempel på de som funnit gemenskapen då de kommit till ett äldreboende. Man talar i dag om att utnyttja den digitala tekniken i vården. Den kanske har sitt berättigande men i mycket begränsad omfattning.

Den kan aldrig ersätta mänsklig omvårdnad.

Min, och jag vet mångas, fråga är hur man planerar för ett tillfredsställande boende som kan uppfylla mänskliga krav? Frågan riktar jag bland annat till dem som är ansvariga inom socialnämnden, kommunstyrelsen och inte minst till dem som är valda till kommunfullmäktige. Det är också en stor fråga för de olika partigrupperna

Annons

När kommer svaren?

Gunnar Lindén, SPF:are

Annons

Svar:

Svar på insändare kring planer för att tillgodose tillräckligt med äldreboenden

Falköpings kommun har sedan många år tillbaka haft ett gott utbud av äldreboendeplatser i hela kommunen. Vi har boenden i det flesta av de större tätorterna och flera i centralorten Falköping. Det finns i dagsläget tillräckligt med äldreboendeplatser för att de som bedöms vara i behov av ett boende ska kunna få ett sådant.

En av de demografiska utmaningarna de kommande åren är att både antalet äldre och antalet barn ökar. Det ställer självklart krav på vår organisation.

Kommunen har under de senaste åren gjort ett antal förändringar kring särskilt boende för äldre, där bland annat byggandet av Tåstorps demenscentrum är en viktigt del.

Socialnämnden fattade i december 2019 ett beslut om att utreda hur antalet platser för äldre i särskilt boende ska se ut i framtiden och den utredningen kommer ge oss ett bra underlag för framtida beslut.

Vår ambition är att Falköping ska ha ett utbud av platser på särskilt boende som motsvarar det behov och den efterfrågan som finns.

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande (M)

Sture Olsson, socialnämndens ordförande (M)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan