Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Kommunen om skolan och coronaviruset: ”Alla scenarier förbereds”

Text: 

På torsdagen kom beskedet från regeringen. För närvarande fattas inget centralt beslut om stängning av landets skolor och förskolor. I Skövde kommun resonerar man om läget under fredagen.

Landets skolor är fortsatt öppna då regeringen valt att inte beordra en allmän stängning från centralt håll. Kommuner och smittskyddsläkare kan dock fatta ett beslut lokalt om det anses nödvändigt.

I Norge och Danmark har man man beordrat stängning av landets skolor från högsta ort. I Sverige var utbildningsminister Anna Ekström besked på torsdagen att man ännu inte ger något centralt direktiv om en sådan åtgärd. Däremot kan ett beslut om stängning tas av den regionala smittskyddsläkaren och skolhuvudmännen, det vill säga kommunerna och friskoleföretagen.

Annons

Annons

På fredagsförmiddagen finns ingen uppgift om att en sådan åtgärd ännu är aktuell i Skövde. Frågan är emellertid uppe för diskussion i stadshuset, där hela kommunledningen sitter ett dagslångt möte om coronavirusets påverkan på samhället och kommunens verksamheter.

– Det är helheten som diskuteras. Det pågår arbete överallt för att vi ska vara förberedda om något akut inträffar. Det är mycket analysarbete som pågår nu. Det är många frågor som måste redas ut kring tänkbara åtgärder som måste tas, säger Caroline Segerdahl, tf kommunikationschef på Skövde kommun.

Vad gäller skolorna konstaterar hon att det just nu inte finns något beslut om att verksamheterna ska stängas.

– Men alla tänkbara scenarier förbereds, säger Segerdahl.

Nämnd i beredskap

Marianne Gustafson (KD) är tillförordnad ordförande i barn- och utbildningsnämnden. När vi söker henne för en kommentar bekräftar hon att tjänstemännen sitter i samtal om bland annat läget i skolan och att hon får fortlöpande uppdateringar.

– Det jag kan säga är att vi förbereder oss så gott det går. Exempelvis står nämnden i beredskap att kallas in på kort varsel då den måste träda in för att ta vissa typer av beslut, säger Gustafson.

– I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har kontakt med smittskyddet i Skaraborg. Sen får vi se vad som blir under dagen, tillägger hon.

Annons

Gustafson påpekar vidare att det är svårt att säga något mer konkret i frågan med tanke på det intensiva läget som hela samhället just nu befinner sig i.

Annons

– Det är hela tiden ständiga uppdateringar. Förutsättningarna kan ändras från timme till timme. Hur man ska agera beror på hur situationen ser ut, vad man ser komma och hur smittan sprider sig. I nuläget inväntar jag mer information, det är det jag kan säga, sammanfattar Marianne Gustafson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan