Annons

Annons

Annons

Skolorganisation Falköping

Kommunen hyr ny skola i Odensberg – eget nybygge ryms inte under investeringstaket

Text

Ett prefabricerat modulbygge som kommunen hyr.

Det verkar bli ersättningen för utslitna skollokaler i Odensberg.

Odensbergsskolan är hårt sliten, längan med klassrum har tjänat ut. De kan ersättas av ett modulbygge, som kommunen hyr in sig i.

Skolan i Odensberg byggdes 1962. Den har byggts om och byggts till i ett par omgångar på 1970- och 1990-talen.

Nu är den utsliten och håller inte måttet.

Mottagningsköket har fått anmärkningar av Miljsöskydd östra Skaraborg, och fackförbundet Kommunal har gått till Arbetsmiljöverket med begäran om åtgärder mot brister i arbetsmiljön för kökspersonalen.

Varken förskolan eller de gamla klassrummen svarar upp mot kraven på arbetsmiljö för lärare och elever.

Nu lutar det åt att längan med klassrum för F–6 och slöjd ersätts med ett modulbygge som kommunen inledningsvis kommer att hyra, medan byggnaden med kök, gymnastiksal och förskola renoveras. Köket blir ett tillagningskök.

Annons

Annons

I ett projektdirektiv från kommunens fastighetsförvaltning, som barn- och utbildningsnämnden hade på bordet vid senaste sammanträdet, redovisades tre alternativ för Odensberg:

• Att bygga en ny skola, och renovera förskola, kök och gymnastiksal, skulle kräva en investering på drygt 78 miljoner kronor.

• Att låta bygga en F–6-skola med ett modulsystem, som kommunen sedan hyr, samtidigt som byggnaden med förskola, kök och gymnastiksal renoveras, ger en investeringskostnad på 35 miljoner kronor.

• Det tredje alternativet är nedläggning. F–6-eleverna skulle rymmas på Flobyskolan, men förskolan i Floby skulle behöva byggas till.

Barn- och utbildningsnämnden valde att gå vidare med alternativet att hyra in sig i en skolbyggnad tills vidare.

Nämndens ordförande Eva Dahlgren (C) konstaterar att ett nybygge för 78 miljoner kronor inte ryms inom kommunens maximala investeringsvolym på 1,7 miljarder kronor.

Hon säger också att en skola byggd med ett modulsystem kan utformas så det stämmer överens med de krav kommunen ställt upp när det gäller hur lärmiljöer ska utformas.

– Det behöver inte bli en korridor med klassrum, säger hon.

Internhyran ökar rejält för barn- och utbildningsnämnden, från dagens knappa miljon till nästan 5,5 miljoner något år in i projektet.

Det finns möjlighet att köpa loss skolbyggnaden senare.

Annons

– Det kanske görs om några år, när det finns utrymme för investeringar igen, säger Eva Dahlgren.

Enligt utredningen kan undervisningen fortsätta i de gamla lokalerna under tiden en ny skola byggs.

Men när förskolan renoveras behövs ersättningsmoduler till en beräknad kostnad av 3,5 miljon kronor.

Det tredje alternativet, att lägga ner Odensbergsskolan, är inte aktuellt.

– Ska den skolorganisation vi beslutat om vara värd namnet, så ska Odensbergsskolan finnas kvar, säger Eva Dahlgren.

Barn- och utbildningsnämnden var enig i beslutet att projektet nu ska gå vidare med en förstudie av modulskole-alternativet. Då tas mer underlag fram.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan