Annons

Annons

Annons

Göteborg

Munskydd fortfarande inte aktuellt när Västtrafik vill motverka smittspridning: ”Vi följer rekommendationerna”

Text

Henrik Kjellberg menar att corona-pandemin är en unik situation och att de på Västtrafik gör sitt bästa för att anpassa sig efter omständigheterna. Foto: Eddie Löthman

Annons

Munskydd, idealiskt avstånd och säkrare biljetthantering. Det är några av delarna som tas upp i de nya rekommendationerna från EU gällande tågtrafiken.

De nya rekommendationerna som presenterades den 21 juli har tagits fram av EU-kommissionen, EU:s järnvägsbyrå och EU:s gemensamma smittskyddsmyndighet. De nya råden rör framför allt åtgärder för att undvika trängsel och motverka smittspridning för de resenärer och personal som på olika sätt vistas i tågtrafiken. Det handlar om allt ifrån hur man kan förhålla sig till smittspårningsappar, rutiner för skyddad biljetthantering samt noggrannare hygienrutiner. Bland de nya rekommendationerna, som gäller både resenärer och personal, kan man också läsa om att munskydd bör användas i eller i anslutning till tågtrafiken om inte ett säkert avstånd kan garanteras. Man kräver att ett avstånd på minst 1,5 meter ska kunna säkerställas men det ideala avståndet vore två meter.

Annons

Sedan i juni delar tågbolaget MTRX ut gratis munskydd till de kunder och personal som vill ha det, med hänvisning till WHO:s rekommendation. Men andra kollektivtrafikbolag har valt ett annat förhållningssätt, däribland SJ och Västtrafik.

Annons

Henrik Kjellberg är presskommunikatör på Västtrafik. Han berättar att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga men eftersom inga rekommendationer om munskydd finns därifrån är det inte aktuellt.

– Vi har i dagsläget inga planer på att erbjuda munskydd men vi följer naturligtvis utvecklingen, säger Henrik Kjellberg. Bara för att ingenting är planerat så har vi inte uteslutit någonting. Det här är en unik situation som ingen har varit i tidigare. Vi försöker vara ödmjuka och anpassa oss.

Henrik Kjellberg menar att en av anledningarna till att de inte har erbjudit munskydd är en önskan om att inte belasta sjukvården genom att lägga beslag på utrustning som behövs bättre där. Västtrafik har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att det inte uppstår trängsel. Bland annat uppmanar de fler att gå eller cykla när de ska någonstans, eller att jobba hemifrån om möjligheten finns. På vissa ställen har de även värdar som står på hållplatser och informerar resenärer om hur de kan undvika trängsel genom att välja andra avgångar eller linjer. Västtrafik har även vidtagit en rad åtgärder för att skydda sin personal.

– Det handlar om andra rutiner. Personalen på tågen har inte lika mycket uppsökande arbete nu och vi har slutat med biljettförsäljning ombord. Vi uppmanar den som reser att hålla avstånd både till andra resenärer och personal samt att vi informerar på många andra sätt.

Annons

Corona-pandemin har även slagit hårt ekonomiskt mot Västtrafik. I mitten av mars och månaderna framåt halverades resandet och ett intäktstapp på 100-150 miljoner per månad har blivit resultatet. Nu hoppas de på hjälp från regeringens planerade riktade bidrag till regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Annons

– Totalt är stödet på tre miljarder, berättar Henrik Kjellberg. Vi på Västtrafik och våra branschkollegor ska nu söka om stöd för det vi har tappat i intäkter. Vi hoppas på att åtminstone få del av det stöd från regeringen som de utlovat.

De senaste veckorna har de ändå kunnat se en liten uppgång, något som Henrik Kjellberg tror kan förklaras med ökat resande och att sommarturismen börjar komma igång efter de lättade reserestriktionerna. Inför hösten finns farhågor om att resandet kommer öka igen när jobbpendlare och studenter ska börja resa mer igen. Han hoppas ändå att de kommer kunna lösa det ändå och framhåller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att jobba hemifrån när det är möjligt och undvika onödiga resor. För att möta det ökade tryck som man då förväntar sig har Västtrafik gjort flera typer av förberedelser. Där det är möjligt förstärker de trafiken och de trafikföretag som Västtrafik har ett samarbete med har ändå en beredskap inför hösten.

– Vi förstärker trafiken där vi kan, berättar Henrik Kjellberg. Främst handlar det om storstäder som till exempel Göteborg och Borås. Det är också där vi får flest reaktioner och frågor om vilka anpassningar vi gör för att hindra trängseln i kollektivtrafiken.

Han berättar vidare att de ser positivt på den förändring av förordningen som regeringen presenterade i mitten av juli. Förändringen innebär att grund- och gymnasieskolor i Sverige får möjligheten att anpassa sin undervisning genom att kombinera när- och distansstudier. Detta för att elever inte ska behöva resa i rusningstid.

– Det välkomnar vi förstås, säger Henrik Kjellberg. Det är bra om vi kan lätta på trycket och undvika trängsel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan