Annons

Annons

Annons

Falköping

Debatt: En fungerande invandringspolitik

Två unga politiker med invandrarbakgrund ger sin syn på svensk politik kring migration och integration i en debattartikel.

Zeynab Hussaini och Jamila Azizi gör ett inlägg i debatten om invandringspolitik.

Annons

Vårt samhälle splittras mer och mer för varje dag på grund av det totala migration- och integrationsmisslyckandet. Vi har fullständigt ignorerat det problematiska misslyckandet i decennier men nu är det omöjligt att fortsätta blunda för det. För en välfungerande invandringspolitik behöver vi agera snabbt. Inte en symbolisk invandringspolitik utan en genuin, där människor som kommer till Sverige får även möjligheten att komma in i samhället, på riktigt.

Under 2019 tog Sverige emot tre gånger så många asylsökanden som Norge, Danmark och Finland tillsammans. Att bara välkomna tiotusentals människor varje år utan att sätta konkreta integrations krav på dem är orättvist, både för de nyanlända och för de hårt arbetande skattebetalarna, vars skattepengar går till bidrag för de människor som hamnar i det djupa utanförskapet. I utanförskapsområden lämnar var tredje elev grundskolan utan gymnasiebehörighet, unga killar dras till kriminaliteten i en oroande större grad än nationssnittet, utrikesfödda kvinnor står långt från arbetsmarknaden och bidragsberoendet ökar markant i ett land där bidragsfusket har blivit en rekommendation för lite extra pengar i fickan.

Annons

Annons

En human migrationspolitik handlar inte om hur många vi låter passera gränsen, snarare om hur många som lyckas integreras. För att vända på det allvarliga utanförskapet måste vi agera genast. Vi måste börja med ett volymmål för att invandringen till Sverige ska ligga på de nordiska nivåerna. Volymmålet är avsett att fungera som ett kraftfullt styrmedel som är vägledande för den svenska invandringspolitiken.

Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en utrikesfödd person som för en person som är född i Sverige. Idag dröjer det åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett jobb.

För att minska klyftorna mellan inrikes och utrikesfödda behövs ett bidragstak. Det ska alltid löna sig mer att jobba än att gå på bidrag. Tillgång till svenskt bidrag bör uppnås genom eget arbete eller genom permanent och laglig bosättning i landet.

Den viktigaste faktorn för en fungerande integration är språket. Behärskar man språket blir man automatisk en del av samhället, kommer lättare in i arbetsmarknaden, och känner samhörighet och gemenskap. Gemenskapen kompletteras genom ett medborgarskap. Vi vill därför se en förstärkt koppling mellan språket och medborgarskapet. Man ska inte få medborgarskap enbart för att man har bott i Sverige i X-antal år, utan för att man har ansträngt sig och vill bygga ett liv här.

Om vi fortsätter ta emot tiotusentals asylsökanden varje år utan ett tydligt volymmål sviker vi de nyanlända som redan har fått uppehållstillstånd men inte en chans till integration.

Annons

Regeringen måste inse att det alltid har funnits en koppling mellan migration och

integrationspolitiken. Driver vi en ohållbar migration påverkas integrationen negativt. Vi har ett ansvar att ta hand om alla våran invånare, vi borde ta ansvaret och våga ställa krav för annars är vi inget mer än ett land utan ryggrad.

Zeynab Hussaini, styrelseledamot Moderata ungdomsförbundet, Skaraborg

Jamila Azizi, styrelseledamot Moderata skolungdom, Malmö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan