Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Insändare
Insändare: Billigare kollektivtrafik sker på färdtjänstens bekostnad

Det är svårt och dyrt att ha en funktionsnedsättning, nu blir det ännu dyrare. Det nya förslaget gällande priser för färdtjänstresor innebär diskriminering mot personer som är beroende av färdtjänst.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kollektivtrafiken blir för de flesta billigare i höst. Men för de som är beroende av färdtjänst kommer resorna att få höjda kostnader.

Bild: Arkivbild

Annons

Detta kommer att ske i samband med de nya kollektivtrafiktaxorna införs. Då kommer prisskillnaden, mellan personer som p.g.a. funktionsnedsättning inte kan åka kollektivt och de som kan det, öka dramatiskt. Först vill vi betona att vi välkomnar de nya taxorna, gläds över att det blir bättre, billigare och enklare möjligheter till kollektivtrafik. Men tyvärr får de få som inte kan åka kollektivt betala kalaset.

Hösten 2020 ändras zonindelningen för kollektivtrafiken inom Västtrafik. En förändring som gör långa resor med kollektivtrafiken mycket prisvärda. Tanken är att göra det lättare och billigare att röra sig i hela regionen och ge avstånden mindre betydelse, den tanken är mycket god. Men för färdtjänsten i Skaraborg har förändringarna tyvärr motsatt effekt och syfte. Ett mycket högt pris på långa resor leder till minskade möjligheter till resande utanför hemområdet.

Annons

Annons

Efter förändringen kan t.ex. en resa med kollektivtrafiken från Töreboda till Strömstad kosta 110 kr och ta mindre än tre timmar. Samma resa med färdtjänst kostar 870 kr och kan ta upp till sju timmar.

Inom kollektivtrafiken finns möjlighet att köpa rabattkort i form av 30-dagarskort. Kortet ger möjlighet till obegränsat resande inom det område kortet avser. Ett flerkommunskort täcker hela Zon C och innefattar hela Skaraborg och större delen av Älvsborg och Bohuslän. Inga liknande rabatt-möjligheter finns för färdtjänstresor.

En färdtjänstresenär som åker från Grästorp till Karlsborg kommer efter förändringen betala 840 kr tur och retur för en enda resa. En person som kan åka kollektivt kan åka inom hela zon C en hel månad för 795 kr. Det är bra att flerkommunskortet sänkts från 1250 kr till 795 kr för kollektivtrafikresenären. Tyvärr höjs färdtjänstkostnaden från det redan höga priset, 570 kr till 840 kr.

Hur ser det då ut med kortare resor? Även för de kortare resorna inom kommunen kommer de som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan ta kollektivtrafik få betydligt högre taxa än de som kan röra sig fritt.

En kollektivtrafikresa kostar efter förändringen 34 kr inom en zon oavsett längden på resan. Åker du över kommungränsen kostar det 105 kr för färdtjänst och endast 34 kr för kollektivtrafikresenären. Åker du tex från Falköping till Mariestad är priset 150 kr för färdtjänst. Med kollektivtrafik, efter förändringen, kostar samma resa 34 kr.

Annons

Vi har hört att det finns åsikter om risk för okynnesåkning och att en höjning skulle minimera den risken. Vi motsätter oss med det bestämdaste att funktionsnedsatta skulle börja åka kors och tvärs om vi fick samma låga priser som för de som rör sig obehindrat. Vi vill dock ha samma möjligheter som andra att röra oss inom regionen. Allt annat är diskriminering.

Vi framförde missnöjet med dessa skevheter redan i maj. Men detta har inte ännu inte framförts till beslutsfattarna. Nu vädjar vi till er beslutsfattare att inte diskriminera funktionsnedsatta, det är tufft nog som det är. Vi önskar ha kvar nuvarande priser även för längre resor, resor som sträcker sig över mer än tre kommuner och vi vill ha en sänkning av de kortare resorna.

SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan