Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Debatt
Debatt: Att leva fritt från våld är en mänsklig rättighet

Att leva fritt från våld är en mänsklig rättighet. Ändå utsätts tusentals kvinnor i Sverige för våld och övergrepp på daglig basis. Oftast där de borde vara tryggast, i hemmet, av en man de levt i en nära relation med. Detta uppmärksammas särskilt 25 november, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Fotograf: Janne Eriksson

Annons

Under den pågående pandemin förvärras problemen med våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Allt fler pressas av ekonomisk utsatthet och många är socialt isolerade.

Varje år dödas 20 kvinnor i Sverige av en man de haft en nära relation med. Tusentals kvinnor flyr varje år, lever gömda för att rädda livet på sig och sina barn. Traumatiserade barn och kvinnor som utsatts för och bevittnat våld men sällan får det stöd de behöver. Om något annat i samhället så systematiskt skulle skada och döda så många, skulle det klassas som ett allvarligt samhällsproblem. Det skulle vara oacceptabelt att det bara fortsatte.

Annons

Annons

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att tillgodose stöd och hjälp för brottsoffer, med särskilt ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. Unizon, som samlar 130 kvinnojourer, har tillsammans med Män för jämställdhet tagit fram en rapport om hur kommunerna lever upp till detta.

Resultaten visar att 1 av 10 kommuner bedriver inget våldsförebyggande arbete, hälften av de som svarat har ingen skriftlig strategi. De flesta anger att det behövs mer personal och resurser och flera uppger att covid-19-pandemin lett till att våldet ökat.

I Skaraborg har 8 av 15 kommuner nu ingått IOP (idéburet offentligt partnerskap) på 2 år med kvinnohuset. En önskan är att kommunerna ska kunna arbeta mer tillsammans, med utbildning information osv. I pandemins spår sjönk först trycket på kvinnojourerna, trots det finns få eller inga lediga platser. Men vi vet att våldet hemma ökar, utifrån ett konstant inflöde av samtal. Många våldsutsatta får svårare att söka hjälp vid ökad isolering hemma. Myndigheterna stramar också åt sin verksamhet med betydligt färre fysiska kontakter

För S-kvinnor är det självklart att Sverige ska ha en nollvision mot Mäns våld mot kvinnor. Kvinnojourerna måste ha långsiktig finansiering, Vi måste erbjuda trygga vägar för kvinnor att lämna en våldsam relation. Alla kommuner bör till exempel ha tydlig information på sin hemsida om hur du hittar lokala kvinnojourer.

Annons

Det strukturella våldet mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle och det måste tas på allvar. Vi S-kvinnor kommer aldrig sluta ta den kampen.

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

Ida Ekeroth Clausson, distriktsordförande S-kvinnor Skaraborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan