Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Debatt
Debatt: Tuff situation för personalen på Skaraborgs sjukhus – ”Vänder ut och in på sig själva”

Vårdförbundets vill lyfta alla sina medlemmar som jobbar på Skaraborgs sjukhus under denna tuffa tid, såväl de som jobbar på IVA och alla andra enheter. Väldigt många gör väldigt mycket just nu, konstaterar de i en debattartikel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Roxanne Nilsson

Annons

Aldrig någonsin har Vårdförbundets medlemmar varit så i ropet som de är just nu. Fokus i samhället och i mediabevakningen ligger på tillgången på IVA-vård för alla covid-19-sjuka patienter. Vårdförbundets medlemmar på IVA har alltid varit en garant för högspecialiserad sjukvård för alla olika sjukdomstillstånd en människa kan ådra sig, så förstås även för covid-19-patienterna. Det jobb som görs idag på IVA är otroligt krävande, både fysiskt och psykiskt men även kompetensmässigt.

De av våra medlemmar som tyvärr inte får så mycket samhällsfokus och mediabevakning, som också arbetar under avsevärt ökade krav, befinner sig inom SkaS övriga enheter. Personal från infektion och Vårdhygien har hela året arbetet med att tillse att all information och alla riktlinjer om smittskydd tagits fram och spridits, varit aktuella och enligt gällande rekommendationer från berörda myndigheter och regionen. Vårdförbundet har medlemmar som fått flytta med hela sin enhet eller som enskild personal från SkaS Falköping och SkaS Lidköping till SkaS Skövde.

Annons

Annons

Vi har medlemmar som fått jobba i tält, flytta från mottagningsverksamhet till avdelningsvård, från operations och anestesivård till IVA och post-op vård, fått starta upp helt nya avdelningar från grunden med kollegor man aldrig tidigare träffat, flytta från administrativa arbetsuppgifter tillbaka in i patientnäravård, från avdelningsvård till akutsjukvård och/eller till covid-vård, från att arbeta måndag till fredag dagtid till dygnets alla timmar, veckans alla dagar, från att veta när man ska jobba till att inte ha någon aning om hur nästa veckas schema ser ut, från att ha samma kollegor till att jobba med kollegor man inte känner i lokaler man aldrig tidigare sett, med patientgrupper man aldrig tidigare vårdat.

Vi har medlemmar som på sina egna enheter fått slita hårdare i avsaknad av kollegor som förflyttats och medlemmar på enheter som indirekt säkrar patientvården med sina insatser. Vi har chefer som sliter med att bemanna sina egna verksamheter och även andras, som med kort varsel måste vara beredd på att växla om sin verksamhet, informera sin personal om att det som gällde igår inte längre gäller, kräva mer av sig själva och sin personal än man tidigare gjort. Till detta kan läggas den konstanta oron att inte räcka till eller till och med själv blir sjuk.

Kunde vi, så skulle vi lista varenda en av våra medlemmar som vänt ut och in på sig själva på SkaS sedan i mars så att vidden av deras insats skulle blir tydlig för alla och envar. Som illustration kan IVA-vården ses som den del av isberget som är över ytan men alla vet hur stor del som befinner sig under ytan.

Annons

Annons

Så till politiken som är ytterst ansvariga för att det finns sjukvård i VGR och i Skaraborg, värdera all er personal! Respektera deras insats och ta den inte för givet. Använd det enda av era verktyg som betyder något i längden, lön! Säkerställ att SkaS år 2021 kan leva upp till det löneavtal som är slutet mellan Vårdförbundet och SKR, till era egna löneriktlinjer och önskade lönebild. Ge SkaS de medel som behövs så att de vid nästa års lönerevision kan ge cheferna ett utfall de kan arbeta med, ett utfall som tydligt talar om för den enskilde hur mycket samhället värderar deras insats och ser vad de har offrat för att säkra en god vård för alla under pandemiåret 2020.

VÅRDFÖRBUNDET

Skaraborgs Sjukhus

Anette Carlsson

Anette Eliasson

Fredrik Sörman

Gustav Malmrot

Kerstin Forsberg-Angshed

Lene Lorentzen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan