Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Insändare
Vision: Chefer behöver stöd i och efter pandemin - läs deras egna vittnesmål

Pandemin tog slog till som en storm under våren 2020, en storm som eskalerade fort och satte oerhörd press på många verksamheter både privat och offentligt.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

I det offentliga kom behoven snabbt om att kunna ställa om verksamheter när trycket och vårdbehovet relaterat till Covid-19 ökade, ett vårdbehov som krävde stora resurser på många plan, samtidigt som man många gånger stod med begränsat med personal då den också drabbades av pandemin.

Som chef i en kris ska man bland annat lösa bemanning, anpassa och ställa om verksamhet efter behov, delta i övergripande strategisk planering så att verksamheter synkroniseras och optimeras i den uppkomna situationen. Chefen ska dessutom vara närvarande och kunna stötta sina medarbetare, både arbetsföra och sjuka. Materialbrist och risker i arbetsmiljön ska utredas och omhändertas.

Och när pandemin fortlöpt har nya arbetssituationer skapats där fler i allt större utsträckning ska arbeta hemifrån, vilket ställer ytterligare krav på chefer som ska leda på avstånd och samtidigt ansvara för medarbetarnas arbetsmiljö som nu kan vara utspridd på många platser.

Annons

Annons

För många chefer i regionen har detta inneburit intensiva timmar av arbete under stor press över hela dygnet. Från chefshåll hör man tankar som:

”I framtiden bör man kanske dubbelbemanna alla chefspositioner för att få en hållbar arbetsmiljö och för att understödja ledning och styrning så att det alltid finns en chef på plats."

En chef på ett av våra större sjukhus berättar för oss:

”Jag känt en enormt stor rädsla att bli sjuk under pandemin och inte klara mitt uppdrag. Jag har släpat på dokument och datorer fram o tillbaka med tanken, ifall jag blir sjuk i natt och inte kan komma till jobbet imorgon. Och i oron är svaret jag fått ”du kan ju alltid jobba hemifrån om du blir sjuk” från mina chefer. Mina medarbetare har också tagit för givet att jag alltid ska vara på plats och finnas där för trygghet och information, det har varit jättejobbigt tycker jag! Den enorma pressen att aldrig få ta ledigt under största delen av 2020. Någon dag när jag önskade ledigt fick jag istället jobba hemifrån och vara med på de möten som STABS- och förstärkningsläget krävde. Pressen att alltid vara tillgänglig 24/7 har också varit krävande med sms under helger o kvällar och akuta möten.”

Vi ser hur pandemin har ställt oss inför nya och svåra utmaningar både privat och i arbetet. Ständiga omställningar till nya riktlinjer, med en pandemi som redan kommit i flera vågor och fortfarande har oss i sitt grepp. Detta kräver och har under snart ett år krävt hårt arbete av chefer och medarbetare.

Annons

Vi har lärt oss från tidigare kriser att från början mobiliserar vi extra kraft och tar i lite hårdare för att lösa utmaningen som krisen medför. Först efter en tid syns konsekvenserna av insatserna i form av stress, utmattning, ångest och nedstämdhet. I pandemin är påfrestningarna i arbetet både praktiska och strategiska, men inte minst påverkar krisen hela vår tillvaro och vi vet att detta kommer att pågå under lång tid framöver trots påbörjad vaccinering.

Annons

Många chefer behöver stöd i att hantera de ökade belastningarna. Känslomässig avlastning och hjälp till förbättrad återhämtning kan förebygga ohälsa på kort och lång sikt.

Vi ser nu hur våra politiker med all rätt försöker stötta den vårdpersonal som slitit och fortfarande sliter hårt i pandemin. Men snälla glöm inte att satsa på cheferna, våra chefer har gjort och gör ett fantastiskt arbete i att lotsa verksamheterna igenom krisen men många är slitna och behöver avlastning för att även orka hantera allt uppdämt arbete som väntar i pandemins spår.

Jonas Ericsson - Ordförande Vision Västra Götalandsregionen

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan