Annons

Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Eva Dahlgren svarar på S-kritiken: "Det är inte en fråga för politikerna"

Facklig samverkan sker på ett utmärkt sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare av ansvariga chefer på olika nivåer. Det är inte en fråga för politikerna, skriver Eva Dahlgren, C, i ett svar på insändaren från oppositionen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Anna Kuylenstierna, Petra Markrud

Annons

Tidigt under år 2020 började det talas om att det utbrutit en ny, smittsam och farlig sjukdom som spred sig i många länder. Den kom ganska snart också till Sverige. Men det dröjde innan man förstod att det här är en pandemi och det behövs starka åtgärder för att bromsa smittan och försöka hålla nere sjuktalen så att sjukvården skulle hinna med…

Kunskapen var knapphändig, men erfarenheter från andra virussjukdomar användes för att motverka alltför kraftig spridning av coronaviruset. Alla myndigheter har samverkat för att beslutsfattare på olika nivåer ska ha en chans att ta sådana beslut som varit så rätta som möjligt, både ur smittspridningssynpunkt och ur samhällsperspektiv, utifrån den kunskap om de omständigheter som funnits vid beslutstillfället.

Annons

Eleverna behöver närundervisning av sina lärare och de behöver sina kamrater för att må bra.

Annons

I efterhand, när man har facit, är det enklare att säga om besluten varit kloka och bra eller om man skulle ha gjort på något annat sätt istället.

Insändare: S-kritik mot skolbeslut - "Anmärkningsvärt att fatta beslut som avviker från smittskyddets rekommendationer"

Det har fallit på min lott att vara den som tar övergripande beslut i covid-frågor i Falköpings kommun när det gäller förskola och skola, så kallade ordförandebeslut. Att ta beslut betyder för mig att jag först lyssnar in och tar till mig de fakta och regelverk som gäller vid varje enskilt beslutstillfälle. Jag diskuterar med berörda personer i ledningen för den verksamhet beslutet gäller om konsekvenserna av beslutet och till sist formuleras beslutet och tillkännages för allmänheten.

Under det dryga år som pandemin har pågått har smittspridningen bland barn/elever och lärare på förskolor och skolor fokuserats inte minst i media. Smittskyddsläkarna har vid upprepade tillfällen sagt att det inte är förskolan/skolan som driver smittspridningen. Däremot har myndigheterna tidigt bidragit till att rekommendera kommunerna att besluta om distansundervisning för att den samhällssmitta som finns ska avta genom att ge eleverna distansundervisning framför allt på gymnasieskolan och någon gång grundskolorna.

Annons

Annons

Eftersom distansundervisning har pågått länge för vissa elever så har framför allt Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Regeringen/Anna Ekström uppfattat att eleverna far illa vid långvarig distansundervisning. Det gäller både elevernas kunskapsinhämtning och psykiska hälsa. Eleverna behöver närundervisning av sina lärare och de behöver sina kamrater för att må bra.

Smittskyddsläkarna har ett annat uppdrag. De ska ge råd så att smittspridningen avstannar. Med ett så högt smittspridningsläge som finns i Sverige så har det varit omöjligt för dem att ge varje kommun enskilda rekommendationer utan de har varit generella för hela Västra Götalandsregionen. Det innebär att tätbefolkade Göteborg och glesbygdskommuner har getts samma rekommendation. I Falköping har vi försökt att analysera läget i vårt samhälle och i våra skolor och tagit beslut utifrån de analyserna tillsammans med regler och rekommendationer från de olika myndigheterna.

Insändarskribenterna Ingvor Bergman (S) och Fredy Neuman (S) efterfrågar direktkontakt mellan mig och fackföreningarna och mig och elevråden. Svaret är: Nej, naturligtvis inte. Den fackliga samverkan sker på ett utmärkt sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare av ansvariga chefer på olika nivåer. Det är inte en fråga för politikerna i en kommun som har tillitsbaserad styrning och ledning. Detsamma gäller elevråden. Deras samverkan sker mellan valda elevrådsrepresentanter och rektorer/lärare på varje skola.

Eva Dahlgren (C)

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan