Annons

Annons

Annons

Bygga och bo i Falköping

Byggboom i Falköping - så många bostäder behövs i framtiden: ”Det visar på ett uppdämt behov”

Under 2020 byggdes det 73 lägenheter och 28 småhus i Falköping. Enligt kommunens strategi behövs det 170 nya bostäder varje år för att klara av behovet de räknat med. Byggnadsnämndens ordförande ser med tillförsikt på situationen.

– Vi har kommit en bra bit på vägen och jag vet om att det är flera jämförbara kommuner som tittar på Falköping med lite avundsjuka ögon, säger Dan Hovskär (KD).

Text

Diamanten var populär när lägenheterna släpptes. Just nu är det hårt tryck på bostäder i Falköping, byggnadsnämndens ordförande Dan Hovskär ser på situationen med tillförsikt.

Bild: Michael Joelsson, Alexander Fogde

Annons

Enligt Falköping kommuns strategi för bostadsförsörjning som gjordes 2017 behöver det tillkomma ungefär 170 nya bostäder per år för att tillgodose det ökade behovet av bostäder och för att det inte ska bli en ökad trångboddhet. Samtidigt beräknades det i en prognos att Falköping skulle öka med 360 invånare per år. Statistiken som det byggdes på togs fram av Statistiska Centralbyrån (SCB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Nu har vi inte ökat befolkningsmängd i den takten de senaste åren, men vi har fortsatt öka förutom 2020 som var ett speciellt år på många sätt, säger Dan Hovskär (KD) som är ordförande i byggnadsnämnden.

170 bostäder per år har kommunen inte heller har lyckats med, men eftersom inflyttningen inte varit lika stor som tänkt har eventuell ökad trångboddhet inte blivit märkbar än.

Annons

Annons

– Det går alltid att diskutera vad det beror på, om vi inte har byggt tillräckligt eller om det är andra omständigheter som gör att fler inte har flyttat hit. Men vi har kommit en bra bit på vägen och jag vet om att det är flera jämförbara kommuner som tittar på Falköping med lite avundsjuka ögon eftersom vi har fått igång produktionen och är på väg, säger Dan Hovskär.

2017 byggdes det 24 lägenheter och 20 småhus i Falköpings kommun. Samma siffror för 2020 var 73 lägenheter och 28 småhus. Statistik för 2021 finns inte än, men antalet bygglovsärenden har ökat markant den senaste tiden.

Antalet bostäder byggda 2015-2020.

Befolkningsutvecklingen i Falköpings kommun 2015-2020.

Under första kvartalet beviljades 76 bygglovsärenden, en ökning på mellan 40 0ch 50 procent gentemot samma kvartal 2020. Förvisso är vissa av de ärendena altaner, ombyggnationer och så vidare - men det ger ändå en fingervisning menar Dan Hovskär. Exakt hur många av dessa planer som mynnar ut i lägenheter eller hus, hur många boenden det blir och när de byggs är däremot svårt att spekulera kring.

– Det visar på ett rätt stort tryck som är igång och det visar också att Falköping är attraktivt, det är allt fler företag utifrån som vill investera och även befintliga företag som inte har byggt på länge som börjar bygga. Det är många olika initiativ som är igång på bostadsmarknaden just nu, säger Dan Hovskär.

Annons

Han berättar vidare att det för fem år sedan bara var allmännyttan, det vill säga Falköpings Hyresbostäder, som byggde nya lägenheter i Falköping. Något som alltså har ändrats.

Annons

– Vi har en produktion som är mycket bredare och med fler aktiva. Att bredda är en viktig parameter.

Dan Hovskär (KD), ordförande i byggnadsnämnden.

Bild: Michael Joelsson

I strategin för bostadsförsörjning menade man att det främst var tvåor och treor som behövdes i och med att 70 procent av hushållen bestod av en eller två personer. Men även bristen på bostadsrätter fanns med i beräkningen. Det är något som Dan Hovskär säger delvis har rättats till längs med vägen sedan 2017. Det viktiga är att få med alla komponenter menar han.

– Det har hänt ganska mycket sedan 2017 där flera i den storleken byggts och kommit på plats sedan dess. Strategin visade att vi också behövde bygga mer bostadsrätter, vilket inte var gjort när den strategin kom. Där har det tillkommit en del som har sålt bra. Vi behöver fortsätta titta på olika upplåtelser både när det gäller hyresrätter, bostadsrätter och egna hem.

Finns det något tak när det gäller bostäder som du ser det?

– Det är det som är svårt att veta, var det finns ett tak. Men vi ser fortfarande att alla nyproducerade lägenheter som släpps ut går åt fort. Tittar man på Diamanten som släppts i två omgångar så blev de upptingade i stort sett direkt. Det var till och med kö för att få lägenhet där. Det visar på ett uppdämt behov, säger Dan Hovskär som också berättar att småtomterna som kommunen släpper säljs väldigt fort.

Annons

Anders Moberg och Ingrid Nilsson var några som flyttade in i Diamanten. De visades runt i den nya lägenheten av Anders Johansson som är VD för Falköpings Hyresbostäder.

Bild: Alexander Fogde

Annons

En annan del som är viktig när det byggs nya lägenheter och hus menar han är att det kan sätta igång bostadsrotationen. Det vill säga att äldre som vill flytta ut från sina större villor kan hitta en lämplig lägenhet eller att barnfamiljer som behöver större hus genom rockaderna kan hitta just det.

– Genom det frigörs det successivt andra lägenheter och bostäder, så därför är det positivt för hela bostadsmarknaden när produktionen av nya lägenheter och hus ökar. Vi kan även se att huspriserna har ökat rätt markant i Falköping. Det visar att det är en allt mer attraktiv marknad här.

Men det är inte bara Falköping stad som arbetet kring bostäder handlar om. Dan Hovskär berättar att de jobbar med olika företag för att öka byggandet i samhällen som exempelvis Stenstorp och Floby.

– Floby är en oerhört stark ort där det finns många företag och som har en stark utveckling där vi ser ett visst behov av att bygga nya bostäder. Där har vi flera intressanta saker på gång.

Den här plätten vid korsningen Parkgatan och Frejagatan är en av platserna som det kommer att byggas bostäder på i framtiden.

Bild: Michael Joelsson

Läs mer: Stor efterfrågan på bostadsrätter och hus

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan