Annons

Annons

Annons

Annons

Mösseberg

Insändare
Insändare: Varför finns det inte pengar att bevara Mössebergskyrkan?

Om det finns 10 miljoner att satsa på ombyggnaden av centrum, varför finns det inte pengar att bevara åtminstone Mössebergskyrkan? skriver Frimodig kyrka i Falköpings pastorat i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: David Moberg

Annons

Vi läser i Falköpings Tidning att Falköpings pastorat är medfinansiär till ombyggnaden av centrum i Falköping dock så att de investerade medlen avser områden som ägs av pastoratet. Vi känner inte till alla överväganden och de kanske är en helt riktig satsning, särskilt med lekplatsen i anslutning till förskolan som då kan samutnyttjas men också den serveringsplats som finns med i arkitektens tanke. Man får väl betänka att det ändå kan bli en 10 procents fördyring, alltså + en miljon, med tanke på hur Kyrkans hus sköt i höjden.

När nu detta är sagt så kommer den fundering som väckts hos oss i Frimodig kyrka som är en ny nomineringsgrupp inför Kyrkovalet 19 september 2021: Om det finns 10 miljoner att satsa på detta varför finns det inte pengar att bevara åtminstone Mössebergskyrkan med de mycket fina lokaler som där finns för barn- och ungdomsverksamhet samt körverksamhet? Nu föreslås det att såväl Fredriksbergs kyrkan som Mössebergskyrkan skall säljas.

Annons

Annons

Vad avser Fredriksberg har det redan gått så långt enligt uppgift att nya lokaler har hyrts för verksamhet. Hade man kunnat hyra ut delar av lokalerna i kyrkan? Hade kyrkorummet kunnat avlysas som kyrkorum och man kunnat få en kulturlokal för musik? Samarbete med studieförbund? Under åren har det varit stora musikgudstjänster och körhelger i den kyrkan. Kyrkan är också i ett socialt utsatt område och Falköping expanderar i området. Är det verkligen klokt att göra sig av med den fastigheten? Skulle Svenska kyrkans diakonala arbete kunna utvecklas där i samarbete med kommunens socialtjänst?

Det klagas på driftskostnader. Har solceller undersökts som alternativ för elproduktion och samtidigt sänka driftskostnaderna? Om nu frågetecknen finns kring Fredriksbergskyrkan så är de ännu större när det gäller Mössebergskyrkan. Här finns en utmärkt fungerande kyrka som kunde ha ett rikt gudstjänstliv och har många år haft det med mässan i centrum samt många Alpha-kurser. Utmärkta lokaler med kök för församlingsbor att hyra vid dopkalas, minnestunder eller födelsedagskalas. Många människor har sin naturliga anknytning till Mössebergskyrkan.

Det finns många barn i området och i kvarteret väster om kyrkan finns skolan från förskoleverksamhet till årskurs 6 samt fritids. Barnen som är med i kyrkans verksamhet kan gå till kyrkan efter skolans slut antingen med vuxna som möter upp eller själva. Kyrkans lokaler i centrum i Kyrkans hus är enligt vårt förmenande alldeles för små och illa planerade för till exempel körverksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. Och hur ska barnen ta sig dit säkert? Idén att flytta körövningar till Torbjörntorp som lyfts måste med dagens miljötänkande vara ett tankefel av det mer grava slaget. Att ha konserter och musikgudstjänster går säkert an men att körmedlemmar ska ta sig ut dit varje vecka för övning är väl ändå feltänkt. Och hur blir det då med värmekostnaderna där? Tyvärr tror vi att de som inte har tillgång till bil hoppar av körerna då. Det vore skada för det alldeles fantastiska musiklivet som finns i Falköpings pastorat och de många mycket högklassiga musik-gudstjänsterna som firas.

Annons

Frimodig kyrka i Falköpings pastorat går till val på att pastoratet behöver ta ett omtag vad avser försäljningen av åtminstone Mössebergskyrkan men också analysera och se om man kan finna andra lösningar i Fredriksbergskyrkan särskilt med det stora utbyggnadsprogrammet på Fåraberget som planerats och påbörjats. Tänk efter en gång till!

Frimodig kyrka i Falköpings pastorat gm Leif Nordlander

Annons

Annons

Till toppen av sidan