Annons

Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Lås inte in kyrkan i lokaler!

Debatten inför kyrkovalet handlar mycket om försäljningen av stadsdelskyrkorna. Det är lätt att bli ledsen och besviken över ett sådant beslut. Även för egen del, i Mössebergs kyrka har jag själv blivit konfirmerad och där döpt mina barn. Men för att förstå beslutet behöver man lyfta blicken mer än till de enskilda byggnaderna.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: TT

Annons

Svenska kyrkan i Falköpings tätort har rejält mindre antal medlemmar nu än innan Mössebergskyrkan byggdes, alltså då vi senast bara hade en kyrka i staden. Trenden var då starkt växande stad, stabilt antal medlemmar i kyrkan - som hade ett stort engagemang. Jämförelsen med idag är sjunkande medlemstal, färre gudstjänstbesökare och färre engagerade. Med den bakgrunden, att staden klarar sig med en kyrkobyggnad igen men med komplement av andra enklare lokaler, så är det svårt att se hur det går att fatta ett annat beslut. Alternativet kan bli förödande och riskerar att av nostalgiska skäl låsa in kyrkans ekonomiska resurser i sina egna lokaler.

Behålls stadsdelskyrkorna kommer de ändå oundvikligen varje år att kosta, en kostnad som delas av färre medlemmar. Det behövs mer än solceller och att hyra ut kyrkans lokaler för att ändra på den utvecklingen. Det som behövs är ett trendbrott! Så se till att vara medlem. Gå på gudstjänst. Ta med vänner. Delta som frivilligarbetare. Sker inte det kan de förtroendevalda tvingas fatta ännu tuffare beslut, som att minska personal och banta bort verksamhet.

Annons

Annons

Men genom att våga ta steget nu skapar vi goda förutsättningar för en bättre gemenskap tillsammans och vi får resurser att satsa. Svenska kyrkan är och ska fortsätta vara en bred kyrka. En plats för alla, dit man kan komma, såväl om man vill lyssna på Guds ord, fira mässa, få tröst och stöd, träffa andra, sjunga i kör, höra på vacker musik, diskutera bibeln eller bara uppleva kulturmiljön. Diakonin och kyrkans viktiga sociala arbete kan ske i mer ändamålsenliga lokaler. Dessutom ges kyrkans anställda och ideella medarbetare möjlighet att synas och vara aktiva vid arrangemang på torget och uppe på Mösseberg, liksom på aktiviteter på landsbygden. En kyrka som är mera synlig där människor finns.

En annan viktig fråga är att lokala initiativ och lokalt engagemang ska stödjas mer. Med ett samlat kyrkligt centrum i staden kring S:t Olofs kyrka ger detta förutsättningar att stödja sådana lokala initiativ. Kyrkan mitt i byn ska även fortsatt vara en samlingspunkt i staden och i bygden, men med medlemmarna än mer i fokus. Det är medlemmarna som är Svenska kyrkan och vi måste bevara och stärka denna gemenskap. För barn och unga behöver vi fortsätta att ha en organisation som anpassar sig efter tiden och finns där barnen finns.

Än är ingen försäljning slutförd. Jag har svårt att se möjligheterna att stadsdelskyrkorna behålls, men kommer, precis som alla förtroendevalda, att behöva pröva frågan på nytt när förslag på godkännande av köpeavtal konkret kommer på bordet. Det kan ju också bero på vem som är köpare. Men kom även ihåg, lokalerna är till för verksamheten, inte tvärtom.

Joel Grafström, ny kandidat för nomineringsgruppen Centerpartiet

Annons

Annons

Till toppen av sidan