Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Därför säger vi ja till att avyttra kyrkor

Nomineringsgruppen Borgerligt alternativ i Falköpings pastorat följer debatten om försäljning av stadsdelskyrkor i Falköping. Vår nomineringsgrupp har deltagit i besluten om försäljning.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Vår ståndpunkt är den att i en krympande ekonomi där många lämnar Sv kyrkan måste vi se över våra kostnader. I denna prioritering vill vi prioritera verksamhet och personal före lokaler.

Vi värnar i vårt lokala program om Falbygdens församlingskyrkor med tillhörande kyrkogård. Med sin rika och djupa historia är de svenska folkets kulturarv.

Det är inte förenat eller ens möjligt att med bibehållen god ekonomisk hushållning behålla 1pastoratets alla 18 kyrkor i aktiv drift. Efterfrågan och verksamhet är för liten för det. Vi har deltagit i beslutet om avyttring av de kyrkor som i jämförelse med andra städers stadsdelskyrkor är väldigt stora och resurskrävande både avser ekonomi som personal: Mössebergs och Fredriksbergs kyrkor.

Annons

Annons

Övriga kyrkor bedöms omistliga som identitetsbärare för bygden och socknarna och behålls därför.

Gudstjänstlivet är kärnan i församlingens verksamhet för oss. Den bygger på tradition, men behöver hela tiden förnyas, så att vi har en öppenhet för skilda synsätt på arbetssätt och Gudstjänstutformning.

Söndagens Gudstjänst i församlingskyrkan är det viktigaste. Kan vi behålla och utveckla den får vi fler som vill vara medlem med oss.

Ett rikt församlingsliv är en förutsättning för att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta i Svenska kyrkans verksamhet. Exempelvis genom körer och konserter, utöver kyrkans vardagliga gudstjänstliv.

För nomineringsgruppen Borgerligt alternativ i Falköpings pastorat genom Dag Högrell

(Borgerligt alternativ är en allmänborgerligt partipolitiskt fri grupp som ställer upp i kyrkovalet den 19 september)

Annons

Annons

Till toppen av sidan