Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Vi vill se en Öppen kyrka - för alla

Det är kyrkovalstider och debatten går varm. Mycket har kommit att handla om prästers möjlighet att vägra viga par baserat på deras kön, vilket valsystem vi ska ha och partiers vara och icke vara i Svenska kyrkan och jag vill bidra med Öppen kyrkas syn i dessa frågor.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Öppen kyrka – en kyrka för alla är en nomineringsgrupp som är fristående från partipolitik men vi är långt ifrån opolitiska. Vi vill att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen folkkyrka där alla tillhöriga är fullvärdiga medlemmar i Svenska kyrkan. Vi vill att kyrkan fortsatt ska ha direkta val där varje medlem har möjlighet att rösta på den en vill ska representera en på alla tre nivåer i kyrkan (församling, stift och nationellt). Vi är själva obundna och tror starkt på att det är kyrkans framtid men respekterar de som väljer att organisera sitt kyrkliga engagemang inom ett riksdagsparti. Även här är det viktigt att det är medlemmens röst som avgör vilka som får vara med och styra kyrkan.

Annons

Annons

Att vara en Öppen kyrka för alla betyder också att vi prioriterar frågor som har med lättillgänglighet, delaktighet och inkludering att göra. Vi vill sänka trösklarna till kyrkorummet, låta alla som vill vara med att utforma gudstjänster och mötesplatser och vi tycker det är viktigt att varje människa är välkommen och respekterad som den är, oavsett funktionalitet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller ursprung. Vi vill se en kyrka där alla präster viger par oavsett kön, det finns olika vägar dit och vi kommer jobba för att det blir verklighet på de sätt som är möjliga. Det kommer inte ske över en natt men vi har en tydlig målsättning om att det är dit vi vill. Det kan aldrig vara ok att diskriminera människor och förklara deras kärlek för ogiltig på grund av teologiska övertygelser. Det handlar om människosyn och sådana människor ska inte tjäna som präster i vår kyrka.

Öppen kyrka – en kyrka för alla är unika i sin sammansättning av vad vi tycker i dessa frågor. Det finns ingen annan nomineringsgrupp som är partipolitiskt obunden och samtidigt vill behålla direkta val och tar tydlig ställning för att alla präster ska viga samkönade par. Vi vill naturligtvis väldigt mycket mer med vår kyrka än bara detta och är du intresserad av att veta mer är du såklart välkommen att läsa vårt idéprogram.

Lisa Gerenmark, ordförande för Öppen kyrka – en kyrka för alla i Skara stift

Annons

Annons

Till toppen av sidan