Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Debatt
Förändringar av sjukvården krävs för att möta framtida utmaningar

Vårdköerna är i dag alltför långa – trots att vi har fler läkare och sjuksköterskor än någonsin, miljarder riktas till vården och nya sjukhusbyggnader har kommit på plats. En av de främsta utmaningarna i dag är att se till att alla får vård i rätt tid.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Conny Brännberg (KD), regionråd, anser att det krävs förändringar av vården där den nära vården utvecklas.

Bild: TT

Annons

Under coronapandemin har den så kallade vårdskulden växt i landet, så även i Västra Götalandsregionen, vilket skapat ett stort tryck på vården. GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen har tillskjutit stora resurser till sjukvården de senaste åren. Satsningar har gjorts på sjukhusbyggnader, medicinsk utrustning och även lönesatsningar till personalen. Det är först och främst tack vare personalen som regionen kan erbjuda god vård och ambitionen är att regionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det har också varit viktigt att resurser kunnat mobiliseras och tillföras hälso- och sjukvården.

Annons

Samtidigt behöver vården genomgå förändringar, genomgripande reformer, för att kunna möta framtida utmaningar. I Västra Götaland arbetar vi med en stor omställning, som partierna är överens om, och som syftar till att skapa en bättre vård för patienten.

Annons

Den nära vården ska utvecklas. De patienter som behöver regelbunden vård ska få den så nära sin bostad som möjligt. I många fall ska också mobila team besöka patienten i hemmet. Onödiga transporter av patienter ska undvikas och såväl sjuksköterskor som läkare ska ingå i dessa team.

Ingrepp som sker mer sällan, kanske bara en gång i livet, ska ske på särskilda sjukhus i regionen där vi samlar specialistkunskap. Det innebär att dagens system, där lokala hälso- och sjukvårdsnämnder beställer vård i sitt närområde, utvidgas och beställningar kan ske över hela territoriet.

En stor del av sjukvården hanteras numera av kommunerna. Därför ska samverkan mellan region och kommuner utvecklas. Ingen patient ska behöva hamna mellan stolarna.

Trygghet är ett viktigt ledord. Det innebär också att patienten ska få hjälp att kunna ta sig till vården.

Detta gäller särskilt vår ambulansorganisation. Man ska kunna lita på att det finns ambulanser som snabbt kan vara på plats. Ambulanserna ska inte enbart ses som en transportorganisation utan som en förlängning av sjukhusets insatser.

Vårdcentraler ska finnas runt om regionen, där alla patienter erbjuds en fast läkarkontakt. För Kristdemokraterna är närheten till vården en angelägen fråga. Den digitala tekniken innebär en ökad tillgänglighet men vi får aldrig glömma att det fortfarande är många som inte hanterar moderna IT- lösningar. Vården måste vara tillgänglig för alla.

Sjukvården är en huvudfråga för Kristdemokraterna och för oss är det angeläget att skapa en så god vård för patienterna som möjligt.

Conny Brännberg (KD), regionråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan