Annons

Annons

Annons

Annons

Falköping

Läsartext
Ikonisk invigning i unika kyrkan: ”Man finns inte”

Medeltidskyrkan i Skörstorp är unik i Skara stift med sin runda form. Numera finns ytterligare en anledning att besöka rundkyrkan – nämligen tre vackra ikoner som målats av ikonografen Lisa Chemnitz.

Detta är en läsartext.

Lisa Chemnitz är en av en handfull professionella ikonografer i Sverige och signerar aldrig sina verk. "Man finns inte. Man får inte konkurrera med det som är heligt". Bild: Conny Johansson

Annons

För några år sedan fick Skörstorps rundkyrka en ny orgel. Den placerades lite vid sidan och lite på skrå för att förstärka kyrkans runda form. Det uppstod då en tom vägg till vänster om orgeln, en yta som församlingens präst Mats Löwing föreslog kunde dekoreras med en ikon.

Medel fanns i ett par gamla donationsfonder som pastoratet nu uppmanade att man skulle ”göra sig av med”. Innan sockenrådet letade efter en lämplig ikonograf, diskuterades vilket motiv man önskade. Valet föll på en så kallad Pantokrator – ”allhärskaren”. I Skörstorp ville man nämligen ytterligare tydliggöra sambandet mellan medeltidens och korstågstidens rundkyrka och den Heliga Gravens rotunda i Jerusalem, som den är släkt med. Kupolen i det jämngamla, så kallade korsriddarkapellet vid sidan om rotundan i Jerusalem, råkar vara dekorerad med just en Pantokrator.

Annons

Annons

Sockenrådets Conny Johansson fick uppdraget att leta efter en ikonograf som kunde tänka sig ta fram just en Pantokrator. Efterforskningar ledde till Lisa Chemnitz som fanns nästgårds … I Ulricehamn! Lisa visade sig vara en av cirka fem professionella ikonomålare i Sverige. Närheten till Ulricehamn innebar att Lisa snart var på plats i Skörstorp med förslag till ikon.

Hon hade dock inte med sig en ikon, utan tre. Och dessa hörde ihop. De tre motiven bildar tillsammans en så kallad ”deësis” – Kristus med Maria och Johannes Döparen på var sin sida.

Under invigningen föregående söndag berättade Lisa om ikonmåleriet i stort och om de tre motiven i detalj. Till exempel att en ikonograf inte signerar sina verk.

Heliga Gravens rotunda i Jerusalem (till vänster) var inspiration till rundkyrkorna. Skörstorp är en av endast åtta bevarade medeltida rundkyrkor i Sverige. Ikonmotivet Pantokrator (allhärskaren) kännetecknas bland annat av att Kristus håller den Heliga skriften i ena handen och gör ett välsignelsetecken med den andra.

– Man finns inte. Man får inte konkurrera med det som är heligt, berättar Lisa.

Pantokrator är den större Kristusikonen i mitten. Det ser man bland annat på att han har en gloria med kors och omges av bokstäverna IC XC – en förkortning för Jesus Kristus på grekiska.

Till vänster hänger Kristusmodern Maria och till höger Johannes Döparen. Lisa berättar inlevelsefullt för de cirka 40 närvarande om all intressant symbolik som återfinns i de tre ikonerna. Här förmedlades mycket kunskap om ikonmåleri och kristen symbolik.

Annons

Vid samkvämet efteråt i bygdegården bjöds det på kaffe och macka. Lisa passade samtidigt på att visa upp sin nya bok, där faktiskt Skörstorps ikoner hann komma med på en av de sista sidorna.

Annons

Barbro Westergren, ordförande i Åslebygdens församlingsråd berättade sedan om finansieringen av ikonerna.

Initiativet att införskaffa en ikon togs en gång av tidigare församlingsprästen Mats Löwing, som därför fick äran att förrätta invigningen i Skörstorp.

Tre ikoner är givetvis dyrare än en, så medlen i GA Claessons donationsfond samt f.d. Skörstorps församlings gåvofond, räckte inte fullt ut även om Lisa gav Skörstorp ett mycket bra pris. Tidigare hade sockenborna spätt på kassan med försäljning av egenstöpta ljus som tillverkats under många timmar av engagerade, ideella krafter i församlingen. För ganska exakt två år sedan bjöds dessutom hela Åslebygdens församling in att medverka vid en ”skördefestauktion” som inbringade så pass mycket pengar att målet nästan var nått. Den resterande summan donerades därefter av en privatperson i byn som varit involverad i projektet och som nu tyckte att det var dags att slutföra det hela.

Allt var klart för invigning redan hösten 2020, men pandemin satte käppar i hjulet. Invigningen fick skjutas upp till nu i söndags. Präst och invigningsförrättare var givetvis initiativtagare Mats Löwing som med detta gjorde ett mycket uppskattat gästspel i sin gamla församling.

Annons

Lisa Chemnitz tre ikoner – Pantokrator, Maria och Johannes Döparen – en så kallad ”deësis”. Bild: Conny Johansson

I Skörstorp dekoreras numer rundkyrkans ”bakre” vägg av tre ikoner, en unik och lokaltilvekrad ljusbärare med rundkyrkans siluett samt orgeln som för tiotalet år sedan placerades vid sidan och lite på skrå.

Annons

Annons

Till toppen av sidan