Annons

Annons

Annons

Annons

Falköping

Läsartext
"Intensivt” - Falköpingsmotioner på KD:s riksting

Kristdemokraterna har i helgen haft Riksting i Norrköping. Från Falköping var Dan Hovskär och Nathalie Lidén på plats bland de 800 KD-deltagarna.

Detta är en läsartext.

Kristdemokraterna har haft riksting i Norrköping. Falköpingsbor på plats var Dan Hovskär och Nathalie Lidén här ihop med partiledare Ebba Busch.

Annons

Båda hade med varsin motion, en om att ta fram ett utbildningsprogram för undersköterskor att lättare kunna läsa vidare till sjuksköterska och en om att förbättra för gruppen som har sjukersättning.

- Det har varit ett intensivt och utvecklade Riksting med många bra beslut, säger Dan Hovskär (KD). Han fortsätter, vi i KD vill förbättra livskvaliteten för barn, familjer och äldre.

Annons

Fler frågor som debatterades mycket var om sjukvård, trygghet och landsbygdsfrågor. Nathalie Lidén (KD) har skrivit en motion ”För vården framåt, som handlar om att se över det utbildningsprogram som finns i dag, att kunna lättare kunna vidareutbilda sig inom sin yrkesroll som undersköterska till sjuksköterska.”

Annons

-Jag ser fram emot att följa Kristdemokraternas arbete med att verka för möjligheter att underlätta för undersköterskor att vidareutbilda sig inom sin yrkesroll, säger Nathalie Lidén.

Dan Hovskär (KD) hade skrivit en motion ihop med Falköpingsbon Jan Erikson (KD) om ”Bättre villkor för de med sjukersättning, ännu ett politikområde som ska genomsyra vår politik.”

-Just gruppen med sjukersättning har hamnat i kläm och fått det successivt sämre ekonomiskt. Denna grupp för vilka jobb inte är möjligt och aldrig kommer att bli det. Vi måste se denna grupp och lyfta den, säger Dan Hovskär. Båda motionerna blev besvarade på rikstinget.

Annons

Annons

Till toppen av sidan