Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Svar: Sedan vi har tillträtt har sjukvården prioriterats

GrönBlå Samverkan ger svar till Vänsterpartiets insändare "Det är de blågröna som skapat krisen på Skaraborgs sjukhus".

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Annelie Hüllert Storm

Annons

Läs mer: Det är de Blågråna som har skapat krisen på Skaraborgs sjukhus

Pandemin och covid-19 har slagit hårt mot vårt samhälle och i synnerhet mot hälso- och sjukvården. Trots svåra förutsättningar har personalen gjort fantastiska insatser. Planerad vård har tyvärr fått stå tillbaka när omfattande vårdbehov har överstigit den samlade, tillgängliga kapaciteten inom flera vårdspecialiteter.  

För att ge sjukhusledning och personal på Skaraborgs sjukhus bästa möjliga förutsättningar beslutade sjukhusstyrelsen redan 2 april 2020 att ge sjukhusdirektören möjligheter att utöka bemanningen där så fanns möjligheter för att klara av den utökade arbetsbördan under pandemin. Ett av de grundläggande problemen till att det i vissa fall blir underbemanning på vissa vårdavdelningar är framför allt svårighet i att rekrytera rätt kompetens och inte en ekonomisk fråga. För att lösa bemanningssituationen tvingas sjukhuset emellanåt anställa bemanningspersonal vilket är kostsamma lösningar liksom övertids timmar. För att motverka detta har sjukhusledning och styrelsen ett fokus på att i största möjliga mån nyanställa egen personal. Under 2021 har Skaraborgs sjukhus nyanställt 369 nya medarbetare jämfört med 291 nyanställningar under 2020.

Annons

Annons

Pär Johnson (L).

Under den pågående pandemin har inriktningen från styrelsen varit att ha en kostnadskontroll men med stort och behövligt manöverutrymme för sjukhusledningen. Den Grönblå ledningen i sjukhusstyrelsen beslutade i november 2021 att det konstanta arbetet med ekonomi i balans skall ha ett ökat fokus på intäktssidan i jämförelse med kostnadssidan och en befintlig utbudsstruktur för att medverka till tryggare arbetsmiljö.

Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde har sjukvården i regionen prioriterats och omfattande resurser har tillförts så även till Skaraborgs sjukhus. 2015 hade sjukhusen cirka 27,5 miljarder kronor i budget. 2020 var deras budget 36 miljarder. Budgeten för sjukhusen har därmed ökat med 31 procent under sju år. Sjukhusen har alltså fått fem procents ökning varje år, vilket överstiger den genomsnittliga kostnadsökningstakten. Satsningarna som har gjorts över tid och som nu fortsätter genomförs för att bygga en mer robust och stabil sjukvård i Skaraborg och i hela regionen.  

Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

Bild: Annelie Hüllert Storm

I slutet av förra året klubbade regionfullmäktige en kompletterande budget för 2022 som omfattade nära en miljard, pengar som nu kommer att göra skillnad i hälso- och sjukvården. Satsningen syftar till att öka tillgängligheten till vården och förbättra arbetsmiljön. Från och med i år rullar även en flerårig lönesatsning på cirka 700 miljoner kronor igång. Det är en satsning för att uppnå konkurrenskraftiga och jämställda löner samt för att behålla vår personal.  

Annons

Annons

GrönBlå Samverkan är fast beslutna att göra vad vi kan och göra vad som krävs för att hantera pandemin och det uppdämda vårdbehov som finns när ett lugnare pandemiläge inträder. Därför har vi även tillfört extra resurser för att kunna hantera det på Skaraborgs sjukhus. Våra invånare ska få den vård de har rätt till.

Pär Johnson (L) Ordförande Skaraborgs sjukhus

Annika Håkanson (M) Ledamot Skaraborgs sjukhus

Linnéa Hultmark ( C) Ledamot Skaraborgs sjukhus

Maria Bruckshaw (KD) Ledamot Skaraborgs sjukhus

Magnus Gunnarsson (MP) Ersättare Skaraborgs sjukhus

Torbjörn Colling (M) Ersättare Skaraborgs sjukhus

Ann Ohlsson (L) Ersättare Skaraborgs sjukhus

Annons

Annons

Till toppen av sidan