Annons

Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Mycket märkligt svar om att öka satsningarna på polisen och familjen

Svar till Ingvor Bergman (S).

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Dan Hovskär (KD) svarar på Ingvor Bergmans (S) replik.

Bild: Per-Ola Janson, Michael Joelsson

Annons

Läs mer: Mycket prat och lite verkstad Dan Hovskär!

Läs mer: Stärk tryggheten — öka satsningarna på polisen och familjen

Efter att ha läst Ingvor Bergmans svar den 30/1, på min debattartikel om stärk tryggheten — öka satsningarna på polisen och familjen, blir man förundrad.

Mitt perspektiv var från det nationella planet och att Socialdemokraterna, som haft regeringsmakten i sju år, är slående passiva i dessa frågor.

Annons

Jag lyfte, att inte i något annat europeiskt land ser vi en så tydlig ökning av det dödliga skjutvapenvåldet – samtidigt som Sverige är det tredje ”polisglesaste” landet i Europa. Så kan vi inte ha det. Men ingen kommentar från Ingvor.

Annons

Jag lyfte vidare att Kristdemokraternas politik stärker tryggheten, bland annat genom fler poliser, höjda polislöner och utbyggnad av rättsväsendets myndigheter. Vidare behövs ökade befogenheter för polisen och insatser som gör att fler vågar vittnar. Gränsbevakningen behöver förstärkas för att stoppa vapensmuggling och få ett slut på dödsskjutningarna. Ingen kommentar från Ingvor.

Fler poliser och höjda polislöner är några av sakerna som Dan Hovskär lyfter fram i sin replik.

Bild: Filip Gustafsson Högman

Man ska alltid kunna lita på att polisen och rättsväsendet i övrigt har de resurser och befogenheter som krävs för att klara av sin uppgift; att förebygga, förhindra och beivra brott. Genom att förstärka rättsväsendet förebygger vi även att anmälningar om våldtäkt, bostadsinbrott med mera läggs på hög när polisens resurser koncentreras mot gängen.

Detta är viktiga och i alla högstagrad relevanta frågor helt utan svar, snacka om passivitet och nonchalans. Tydligen vill inte socialdemokraterna prata om dessa viktiga frågor.

Sedan lyfte jag ett exempel på en viktig förebyggande insats är föräldrastödsprogram, på nationell nivå. De syftar till att främja en god hälsa och utveckling hos barn. Föräldraskapsstöd har särskilt stor nytta för barn som har ett utåtagerande beteende. Kan utåtagerande barn, via ett selektivt föräldrastödsprogram, hindras från att utveckla ett missbruk, en kriminell bana eller på annat sätt bli utåtagerande är mycket vunnet för barnet och samhället. Vi vill även satsa stort på förebyggande insatser där skolornas och familjernas viktiga roll i att öka tryggheten och förebygga gängkriminalitet och annan brottslighet ska stärkas.

Annons

Annons

Dan Hovskär (KD).

Bild: Michael Joelsson

Men det Ingvor Bergman lyfter är att Falköpings kommun på lokal nivå gör ett överskott på drygt 100 miljoner med majoritetens budget. Men man kan räkna ut att det troligtvis hade blivit bortåt 100 miljoner i överskott, även om den socialdemokratiska budget gått igenom i Falköping. Dessutom har vi årligen budgetökning till Barn och utbildningsnämnden som gett flera miljoner i ramtillskott, allt detta för att stärka insatserna i skolorna. Så det görs lokala satsningar!

Det man kan konsterna är att prata om kriminalitet, gängvåldet, rättsväsendet, dödsskjutningar, tull, poliser, familj, trygghet det bortser Ingvor Bergman helt ifrån i sitt svar. Det var min poäng i debattartikel, att Socialdemokraterna som haft regeringsmakten i sju år, har varit slående passiva i dessa frågor. De har i allra högsta grad bidragit till att utvecklingen går åt fel håll i Sverige. Det visar dessutom Ingvors insändarsvar också.

Vem var det som pratade om att det är mycket prat och liten verkstad…

Dan Hovskär, toppkandidat till Riksdagen (KD), Skaraborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan