Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Skaraborg behöver närhet till Göteborg

Vi lever i en global värld. Även om många av oss värnar lokalsamhället så inser vi att import och export av gods är avgörande för ett samhälles utveckling.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det finns vinster för pendlare när det gäller satsningar på järnvägen, men det kan även vara avgörande för industrin menar Conny Brännberg (KD) som är regionråd.

Bild: Josefin Berntsson

Annons

För oss i Skaraborg har Göteborg, och inte minst dess hamn, en oerhört stor betydelse för vår utveckling. Våra industrier ingår till stora delar i den globala ekonomin och närheten till hamnen är mycket betydelsefull. Det pågår också en stark utveckling av bränslen för flyg och det är inte alls omöjligt att luftrummet kommer att bli än mer väsentligt för godshantering.

Idag är en kombination av tåg och sjöfart bärande för transporten av godset.

Därför är utvecklingen av Göteborgs hamn också av intresse för de 15 kommunerna i Skaraborg. Västra Stambanan är en av Sveriges mest trafikerade sträckor och vissa sträckor är överbelastade. Det som utmärker denna viktiga led är att den utför stora mängder av både gods- och persontransporter.

Annons

Göteborgs hamn, ett viktigt nav i ett logistiskt nätverk där Skaraborg ingår, menar insändarskribenten.

Annons

Det pågår diskussioner och planeras för höghastighetståg öster om Vättern. Oavsett hur det blir med den saken är det av stor angelägenhet för oss i Skaraborg att värna Västra Stambanan. Men banan är också en angelägenhet utanför Skaraborg. En särskild grupp, Västra Stambanegruppen, arbetar ihärdigt med att föra fram argument för en upprustning av banan.

Att satsa på järnvägen har många vinster för oss som pendlar, men det är även avgörande för industrins framtid att man kan lita på ett säkert och robust godssystem. En satsning på Västra stambanan stärker det västsvenska näringslivet och bidrar därmed också att stärka svenska konkurrenskraft.

Göteborgs hamn är Nordens största hamn och ett nav i ett logistiskt nätverk. Skaraborg behöver goda förbindelser med Göteborg och detta är en angelägen fråga även för kommuner som ligger en bra bit från rikets andra stad.

Det finns vinster för pendlare när det gäller satsningar på järnvägen, men det kan även vara avgörande för industrin menar Conny Brännberg (KD) som är regionråd.

Bild: Josefin Berntsson

Det är lätt att en kommunpolitiker får kritik för att man blickar ut och spanar över kommungränserna. Men det är snarare den typen av lokala beslutsfattare som behövs! Samverkan är nödvändigt och tillsammans blir vi starkare än om var och en gör sitt eget.

Annons

Därför är det uppfriskande att kommuner som inte ens finns utmed Västra Stambanan bidrar till att skapa opinion för såväl underhåll som utbyggnad. Ett aktuellt parallellt som hänger ihop med stambanan är utvecklingen av Kinnekullebanan. Den är en väsentlig del av det skaraborgska järnvägsnätet och även kommuner som inte finns utmed banan gör klokt i att vara med och stötta satsningar även i denna västra del av Skaraborg.

Conny Brännberg (KD), Regionråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan