Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Elpriserna skulle kunnat varit 30-45% lägre - med annan politik!

I sitt svar ”Uppgifterna stämmer inte, Dan Hovskär” i FT 21/2 försöker Mats Svanteman, Miljöpartiet, flytta fokus från den rödgröna regeringens energimisslyckande till marknadskrafterna. Han försöker undkomma ansvaret för nedstängning av fullt fungerande kärnkraftsreaktorer och avsaknaden av en framsynt energipolitik med skenande elpriser som följd.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Dan Hovskär, toppkandidat till riksdagen (KD), Skaraborg, menar att elpriserna skulle ha varit betydligt lägre med annan politik.

Bild: Michael Joelsson

Annons

Läs mer: Uppgifterna stämmer inte, Dan Hovskär

Läs mer: Sverige klarar inte fler rödgröna vintrar

Svanteman skjuter in sig helt och fullt på påverkan på den europeiska elmarknaden kan som förklaring till de skenande priserna. Visst, den ryska naturgasen har ökat i pris och avvecklingen av tysk kärnkraft driver upp priserna. Oavsett dessa omständigheter är det långt från hela förklaringen till de skenande elpriserna i Sverige. Svanteman frånsäger sig det nationella ansvaret och möjligheterna att på politisk väg påverka elpriset för svenska hushåll och företag. Sverige kan och bör göra mer!

Annons

Annons

Svanteman påstår att avvecklingen av kärnkraftverk inte har påverkat elpriset. Det är fel. Elpriserna skulle varit 30-45 % lägre om inte reaktorerna Ringhals 1 och 2 avvecklats, enligt en nyligen publicerad rapport från forskningsinstitutet Energiforsk. I Sveriges Radio Ekot (2/2 2022), konstaterar Markus Wråke, VD på Energiforsk ”Jag är förvånad. Det är större effekt än jag trodde".

Ringhals stod för fossilfri och stabil elförsörjning av södra Sverige. Att avvecklingen var ett misstag, såväl för miljön som för ekonomin är ett faktum. Sambandet mellan avveckling av reaktorerna och de skenande elpriserna talar sitt tydliga språk. Den rödgröna energipolitiken är ett misslyckande som drabbar konsumenter och företag hårt.

Dan Hovskär, toppkandidat till riksdagen (KD), Skaraborg.

Bild: Michael Joelsson

Det är ett faktum att Sverige har förlorat sex av tolv kärnkraftsreaktorer. Till skillnad mot vad Svanteman vill göra sken av har aktiva, politiska beslut om avveckling och en aktiv politik för att göra kärnkraften olönsam lett fram till den situation vi nu befinner oss i. I fråga om Barsebäck fattade den rödgröna regeringen aktivt avvecklingsbeslut. När det gäller Ringhals omöjliggjorde de en ekonomiskt försvarbar drift genom en chockhöjning av ”kärnkraftsskatten".

Annons

De rödgrönas styrsignaler är tydliga, om än felriktade. Så länge dagens lagstiftning och den rödgröna retoriken får råda kommer ingen seriös aktör att satsa på nya kärnkraftsreaktorer. Vi behöver ett nytt politiskt ledarskap som ser kärnkraften som en efterfrågad, långsiktig pusselbit i energimixen. De Gröna i Finland har nu kommit till insikt och förespråkar kärnkraft, baserat på vetenskap. Det borde vara tid för Miljöpartiet i Sverige att göra detsamma.

Annons

Vi behöver en nystart för Sverige! Med växande energibehov krävs investeringar i kärnkraft för att klara en fungerande elförsörjning med rimliga priser året om. Kristdemokraterna vill se en energipolitik som möjliggör klimatomställning och tryggar energiförsörjningen. Kärnkraften är det enda energislaget som varken släpper ut koldioxid eller är beroende av väderlek. Genom en skyndsamt utbyggd kapacitet vid Forsmark skulle färre hushåll ha en klump i magen inför nästa månads elräkning och företagen ha en stärkt konkurrenskraft. Men det är bråttom – vi klarar inte fler rödgröna vintrar!

Dan Hovskär, Toppkandidat till riksdagen (KD), Skaraborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan