Annons

Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Flera grodor i utredningen om bergtäkten i Gökhem

Bergtäkten i Gökhem är ett stort ingrepp i naturen och får konsekvenser som inte har genomlysts i den ansökan som lämnats in.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Några salamandrar i en damm stoppar ett skolbygge men en föryngringslokal för flera arter groddjur ägnas ingen tanke. "Godtyckligt" tycker Gert Bragnå.

Bild: Peo Janson

Annons

Läs mer: Bolaget om bergstäktvisten

Läs mer: Vill stoppa täkt i Gökhemsskogen

Framförallt är det myndighetsprövningen som inte fullgjorts på ett fullgott sätt då ingen inventering av naturvärdena eller vattenföringsmätningar gjorts. Länsstyrelsen och MÖS har tillstyrk liksom den lokala Naturskyddsföreningen. Vilket är anmärkningsvärt då framförallt Gullboråsen som angränsar till täkten kommer att användas som buffert för vattenpumpningen från täkten.

Annons

Den lokala naturskyddsföreningen uttalar sig i utredningen ”Vattenföringen i området bör inte heller störas nämnvärt av verksamheten, under förutsättning att rening av spill- och dagvatten genomförs enligt planen” vilket man i utredningen tar som intäkt för att det inte skadar. Då har man inte vägt in att Gullboråsen är en viktig föryngringsplats för vanlig groda, åkergroda, vanlig padda och mindre vattensalamander, som av den ökade vattenföringen kan komma att påverkas negativt. Det har man överhuvudtaget vägt in.

Annons

Alla groddjur har ett lagligt skydd i Sverige vilket man i det här fallet inte tar någon som helst hänsyn till, tilll skillnad från fallet med bygget av ny skola i Falköping där det stoppades gå grund av den mindre vattensalamanderns förekomst i en trädgårdsdamm. Där kan man enkelt flytta på groddjuren till en säkrare plats men i Gullboråsen kan man inte få en sådan lösning.

Bergtäkten kommer att dränera ett stort område och vattnet som ansamlas i bergtäkten kommer att pumpas ut i Gullboråsen. Den vattenföringen kommer att få stora konsekvenser för de groddjur som har sin föryngringsplats här och det är inte fråga om ett fåtal utan en stor mängd av ovan angivna arter. Ingenstans i utredningen har man tagit någon som helst hänsyn till detta. Det torde ha varit självklart för länsstyrelsen naturvårdsenhet att genomföra en inventering och det torde också har varit en självklarhet för tillsynsmyndigheten MÖS att genomföra en beräkning av vattenföringen och dess konsekvenser.

Vi kan konstatera att vi har ett ärende som handlagts godtyckligt och vi ser i detta hur myndigheter bedömer groddjurens status helt olika. Några salamandrar i en trädgårdsdamm stoppar ett skolbygge men hur en bergtäkt påverkar en kilometerlång föryngringslokal för flera arter groddjur i Gökhem har man inte ens tagit någon notis om från länsstyrelsens sida.

Det enda rimliga i denna fråga är att stoppa bergtäkten för att kunna göra en saklig och ordentlig genomlysning

Gerth Bragnå

Annons

Annons

Till toppen av sidan