Annons

Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Folkomrösta om Nato-medlemskap

Frågan om Nato-medlemskap är större än EMU-frågan – och den folkomröstade vi om.

Varför inte en folkomröstning om Nato? frågar sig insändarskribenterna.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Pernilla Nielsen Negrén, Arkivbild

Annons

Just nu är frågan om Nato-medlemskap eller inte högaktuell. Diskussionerna går heta och åsikterna går isär. Ett medlemskap innebär självklart ett otroligt stort steg för vårt land som tillsammans med Schweiz väl av gemene person anses som de mest neutrala länderna i Europa. Även exempelvis Finland och Österrike är neutrala, men det tänker vi inte på så ofta.

Ett medlemskap i Nato innebär ju att vi som land förväntas att ställa upp med militär trupp då försvarsalliansen kallar. Det innebär självklart att vår alliansfrihet försvinner. Ett annat krav är att 2 % av landets budget ska gå till försvaret, men det ”målet” är tydligen på väg att uppnås ändå efter de senaste årens förstärkningar av det svenska försvaret.

Annons

Det brukar skrikas om folkomröstningar i tid och otid, numera på alla plan i samhället. Här är en av de kanske viktigaste frågorna i modern tid uppe till behandling. Ett beslut som kommer att förändra Sveriges förhållande till och ställning i omvärlden för evigt. Vore inte det en fråga att folkomrösta om? Vi har val om ett knappt halvår, hur svårt kan det vara att i samband med detta ordna en folkomröstning?

Annons

Oavsett om Sverige tar beslut nu eller i oktober – efter en eventuell folkomröstning – kommer troligen inget att hända i närtid. Det är tveksamt om NATO innan dess kommer att göra några aktioner i Ukraina mer än vad som idag görs.

Finlands sak är vår – ja, det gamla slagordet har åter blivit aktuellt då det avgörande nu tydligen är om Finland ska gå med i NATO eller inte. Den avgörande frågan kan ju inte vara om vårt östra grannland går med eller inte. Den avgörande frågan är väl om vi ska släppa vår alliansfrihet eller inte? Ska vi bli en del av NATO eller ska vi fortsatt vara alliansfria?

Det finns självklart argument för och emot. En del starkare än andra.

- Är alliansfrihet möjlig i dagens värld?

- Är inte redan EU-medlemskapet något som strider mot alliansfriheten?

- Minskar eller ökar ett medlemskap risken för anfall?

- Vilka insatser kommer att krävas av Sverige vid medlemskap?

- Kan vi säga nej till att delta i konflikter som NATO är en del av?

- Hur blir det med ”Sveriges röst i världen”?

Frågetecknen är många. Frågan om medlemskap eller inte är jättestor. Är det någon fråga som lämpar sig för en folkomröstning är det väl denna? Vi ser den som större än EMU-frågan – och den folkomröstade vi om.

Annons

Det skulle dels ge en möjlighet till en riktig diskussion om såväl medlemskapets som icke-medlemskapets effekter – positiva och negativa - och dels ge tyngd åt ett kommande riksdagsbeslut i frågan.

Annons

Tankesmedjan Sunt Förnuft

Lars-Uno Olausson och Leif Bigsten

PS. Det här om att värna försvaret av vårt land. 2009 röstade Sveriges riksdag – med röstsiffrorna 153-150 alltså TRE rösters marginal – igenom att den allmänna värnplikten skulle tas bort i fredstid. Samtidigt pågick en nedrustning av det svenska försvaret. De besparingar detta innebar – som gav försvaret 1,1 % av den totala budgeten för 2015 - användes istället till skattesänkningar.

Det intressanta är att de besluten fattades av en majoritet bestående av de partier som nu är de främsta ivrarna för ett svenskt NATO-medlemskap och mer resurser till försvaret – M, L, KD och C… Så kan det vara i det politiska spelet. Prioriteringarna varierar över tid och om man sitter i regeringen eller inte. DS

Annons

Annons

Till toppen av sidan