Annons

Annons

Annons

Valet i Falköping 2022

Insändare
Begränsad frihet på grund av bristande kunskap

Frihet är väldigt enkelt att ta för givet och man uppskattar det inte förrän man har förlorat det.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenterna Zeynab Hussaini och Joel Linnarsson Jansson.

Annons

Att vara fri nog att säga vad man vill, gifta sig med vem man vill, vara vän med vem man vill och göra de aktiviteter man vill. Det är rättigheter som vi utnyttjar dagligen men som inte reflekterar över. Det är inte alla som har rätten till frihet, för de som lever under hedersförtryck är inte fria.

Begreppet hedersförtryck leder ofta tankarna till det våld och det förtryck som handlar om kyskhetskontroll, om att kontrollera ungas val av relationer och att begränsa deras framtid som vuxna. Men förtrycket börjar långt innan dess, från att barnet födds så kan man se tidiga tecken på förtryck. Därför är det viktigt att även arbeta förebyggande med vårdnadshavare och att öka kunskapen hos myndigheter som arbetar med de utsatta.

Annons

Annons

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfråga, ett problem som inte har en konkret svar. Därför är det viktigt med förståelse och transparent när man handskas med dessa frågor. Det som kan öka förståelsen inom ämnet är ökad kunskap. Ökad kunskap till alla som lever under hedersrelaterad våld och förtryck samt till alla som kommer i kontakt med de utsatta.

• Öka kompetensen i hedersfrågor för personal som arbetar i myndigheter som kommer i kontakt med de utsatta. Det kan vara personal i skolan, socialtjänsten, polisen, sjukvården osv.

• Förebyggande arbete riktat mot vårdnadshavare inom familjer där hedersnormer förekommer. Tydlig information till vårdnadshavare om att hedersnormer är aldrig acceptabelt och stöd till familjer som vill bryta sig loss från en struktur präglad av hedersförtryck och hedersnorm.

• Mer information om hedersförtryck till eleverna, ex kurslitteratur, temadagar. Det är bara den som är utsatt som kan hjälpa sig ur situationen, därför är det viktigt att de har kunskap om vad hedersförtryck är egentligen och vart de kan vända sig ifall de behöver hjälp.

• Föra in statistik kring antal bortförda barn och unga. Flera kommuner saknar idag rutiner på hur man kan arbeta med hedersförtryck, det är saknade siffror och statistik som gör att mörkertalet inte får det hjälp de behöver. För kommuner in statistik kring hur många som lever under förtrycket i kommunen och hur många som blir bortförda, kan man få en bättre förståelse kring hur många behöver hjälpa.

Zeynab Hussaini & Joel Linnarsson Jansson, Moderata kommunkandidater

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan