Annons

Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Arbetare i Falköping - förenen eder!

När vi samlas för att fira Första maj är arbetarrörelsens slagord om solidaritet över gränserna lika aktuella som någonsin.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Den nyvunna demokratin i Ukraina har fått stort stöd från svensk och internationell fackföreningsrörelse. En stark, demokratisk, fackföreningsrörelse är en garant för en stark demokratisk stat. De värderingar om människors lika värde och att vi är starka tillsammans leder till att vi som är fackligt aktiva tar avstånd från fascism, rasism och militär aggression.

Annons

Det gäller naturligtvis också den ryska invasionen i Ukraina. LO deltar aktivt i Olof Palmecentrets insatser i Ukraina för att stötta befolkningen. LO stöder också den svenska regeringens beslut att ge militärt stöd till Ukraina. Ukraina har rätt att försvara sig.

Annons

När Putins pansarvagnar rullar i Ukraina innebär det också ett nytt läge i Sverige. Att LO-förbundens medlemmar är de som håller Sverige igång under en kris står nog klart för alla efter pandemiåren. Hur hade det gått utan vårdpersonal och personalen i handeln och basindustrin? LO vill att Sverige ska ha ett starkt totalförsvar som kan försvara både land och demokrati. Men också mot nya säkerhetshot som terrorism, klimatförändringar och pandemier. IT-attackerna är också ett stort och aktuellt hot.

Sådana hot kan bara mötas gemensamt. Vi kan aldrig möta dem var och en för sig själv. Sverige har råd med ett starkt försvar. Men vi måste också ha råd med en stark välfärd. Ställ inte det ena mot det andra. Sverige behöver mer trygghet, mer enighet och minskade klyftor.

Motsatsen gynnar bara de som vill försvaga oss. Låt oss istället bygga ett starkt samhälle.

Som ger trygghet för vanligt folk i en orolig omvärld och i vardagen.

Styrelsen för Lo-Facken i Falköping

Annons

Annons

Till toppen av sidan