Annons

Annons

Annons

Insändare
Vårt förslag för att skydda oss mot elprischocken

Hushåll och företag behöver skyddas mot kraftigt stigande elpriser. Sänk momsen på el, frys energiskatten på dagens nivåer och stötta företag och hushåll med ett elprisstöd. Men vi behöver också minska energikonsumtionen för att ta oss igenom energikrisen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: TT, Markus Lundqvist

Annons

Svenska fastighetsföretag har länge arbetat systematiskt och framgångsrikt med att sänka energianvändningen genom energieffektivisering. Det arbetet fortsätter, där vi som branschorganisation stöttar med information, checklistor och utbildningar kring åtgärder som kan ge effekt på kort sikt. Trots det är det oundvikligt att kostnaderna för både el och uppvärmning kommer öka dramatiskt för hyresgäster och fastighetsföretag under hösten och vintern. Vi närmar oss en helt ohållbar situation.

Den tillträdande regeringen behöver därför omgående vidta åtgärder för att skydda hushåll och företag mot en elprischock. Det handlar om åtgärder som snabbt kan genomföras, utan tidsödande utredningar och där det finns stor möjlighet att nå bred politisk enighet.

Annons

En sådan snabb åtgärd är att sänka momsen på el från dagens högsta nivå på 25 procent till vår lägsta momssats på 6 procent. Det är en åtgärd som omgående skulle sänka priset till elkunderna med 15 procent. Flera andra EU-länder, däribland Finland, Belgien och Nederländerna, har redan genomfört den åtgärden. Här finns inget för regeringen att vänta på.

Annons

Ytterligare en snabb åtgärd för att direkt sänka elpriset ut till konsument är att frysa energiskatten på dagens nivå. I likhet med andra lättnader som gjorts kring energibeskattningen bör regeringen föreslå ett avskaffande av den automatiska indexuppräkningen av energiskatt för el.

Idag lägger skattegränsen för solcellsparker med en effekt över 500 kW ett effektivt hinder för utbyggd solelsproduktion. En kraftig utbyggnad av solelsproduktionen är möjlig även i Sverige genom att exempelvis utnyttja de tak som finns på stora fastigheter men som idag inte används för solel. Det handlar om cirka 50 000 byggnader med stora tak där det skulle vara möjligt att installera storskaliga solcellsanläggningar. Med en avskaffad solelsskatt skulle utbyggnaden snabbt kunna genomföras med en potential på att öka solelsproduktionen med 9 TWh per år. Det motsvarar årsförbrukningen av el för 50 000 eluppvärmda villor eller 200 000 trerumslägenheter.

Utöver sänkt moms och energiskatt för att sänka elpriset behövs också ett stöd direkt till hushåll och företag för att lindra effekten av höga elpriser. Ett elprisstöd behöver utformas så att alla hushåll oavsett om det är hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt omfattas på lika villkor och så att det ger företag ett effektivt skydd för kraftigt stigande elpriser.

Annons

EU-kommissionen överväger att införa temporära pristak för el. Det bör för svenska förhållanden övervägas om den oreglerade prissättningen på monopolmarknaden fjärrvärme, likt för el, kräver ett temporärt pristak. Inte minst efter att flera fjärrvärmebolag har aviserat prishöjningar på upp till 20 procent.

Annons

Utöver dessa snabba åtgärder för att sänka elpriset mot konsument behöver vi alla bidra till att den samlade el- och energikonsumtionen sänks och effekttoppar plattas ut för att garantera stabiliteten i elnätet. Här behöver vi alla bidra, eftersom enbart en sänkning av elkonsumtionen med 5 procent bidrar till att sänka effektbehov så mycket att risken för bortkoppling av elkonsumenter i princip helt upphör och bidrar till sjunkande elpriser.

Vi som företrädare för Fastighetsägarna i Skaraborg vill medverka till en kampanj kring hur vi kan använda energi smartare, sänka vår energianvändning och därmed energikostnaderna.

Alma Ohlin

Ansvarig näringspolitik

Fastighetsägarna Skaraborg

David Larsson

Kretsordförande

Fastighetsägarna Skaraborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan