Annons

Annons

Annons

Skaraborg

Debatt
Öppet brev till ledningen på Skaraborgs sjukhus: ”Känner mig som en bricka i spelet”

Jag har i många år varit en trogen anställd på Skövdes sjukhus. Men det är med en klump i magen som jag nu känner att jag vill skriva av mig. Skaraborgs sjukhus har talat om att ni vill bli en attraktiv arbetsplats där människor ska söka sig till i stället för ifrån. Hur går det egentligen med det? Det undrar signaturen Förtvivlad sjuksköterska.

Sjukhusdirektör Stellan Ahlström svarar direkt.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med en klump i magen skriver ”förtvivlad sjuksköterska” att hen känner sig som en bricka i spelet. Sjukhusdirektör Stellan Ahlström ger sin syn på Skaraborgs sjukhus utmaningar med bemanningen.

Bild: Annelie Hüllert Storm

Annons

Sjukhusets direktör, Stellan Ahlström, tycker att det få som jobbar i den så kallade 24/7-verksamheten och har öppet pratat om att mottagningarnas sjuksköterskor ska hjälpa till att bemanna avdelningarna.

Vad är då lösningen menar Stellan? Att sjukhuset måste få i gång en rotation mellan alla enheter. Att alla sjuksköterskor delar på den tuffa vården att bemanna dygnets alla timmar.

Där kom den stora klumpen i magen. Är det detta ledningen på SKaS vill genomföra? Att vi inom öppenvården ska hjälpa till att bemanna i slutenvården?

En rak och ärlig fråga till ledningen:

Är ni beredda att stå för följderna av vad detta kommer att innebära? Förstår ni ens själva vad detta kan resultera i?

Annons

Idag har vi oerhört kompetent och erfaren personal på sjukhusets mottagningar. Folk som, där många av oss, år ut och år in har varit en trogen del av 24/7-verksamheten men nu har valt att gå till mottagningar av olika anledningar.

Annons

Idag har vi på mottagningarna svårt att rekrytera folk då ledningen har fattat beslutet att de nyanställda på mottagningarna ska jobba var 4:e helg på någon avdelning. Detta resulterar i att arbetsplatsen blir mindre attraktiv. Sjuksköterskor som idag söker sig till SKaS mottagningar tackar många gånger nej till jobbet, enbart av den enkla anledningen att de inte vill jobba helger.

Om det införs att vi på mottagningarna ska gå in och bemanna slutenvården kommer detta resultera i att det blir sjuksköterskebrist även på mottagningarna, då sjuksköterskan som arbetade helgen måste vara ledig någon dag i veckan för att få dygnsvilan. Vad kommer detta att medföra? Att patienterna har svårt att få kontakt med mottagningarna och i stället kommer att vända sig till akutmottagningen och belasta den mer och även då avdelningarna. Vi på mottagningarna bromsar antalet patienter som söker akutmottagningen genom vår tillgänglighet samt oersättliga kompetens. Det kommer även resultera i att mottagningarnas sjuksköterskor kommer att söka sig ifrån sjukhuset då många av oss på mottagningarna inte vill arbeta inom slutenvården.

Det är sjuksköterskorna på golvet som får täcka för sina kollegor som har valt att sluta på grund av ledningens dåliga beslut

Det finns även fler väldigt avgörande faktorer som har bidragit till att sjuksköterskor har sökt sig ifrån SKaS. En väldigt konkret anledning var sammanslagningen som skedde mellan neurologiavdelningen och lungmedicin.

Annons

Risk- och konsekvensanalyser genomfördes för att ta reda på risker med sammanslagningen. Allt talade för att det inte skulle vara en hållbar sammanslagning. Allt i RoK-analyserna talade för att detta inte skulle fungera.

Annons

Lyssnade ledningen på det? Nej! Sammanslagningen genomfördes, vilket resulterade i förödande konsekvenser för de anställda, men för att inte glömma även patienterna. Personal blev utbränd, patienternas liv sattes i fara då icke kompetent personal gav en vård de inte hade kompetens att ge. Personal sa upp sig och vi kunde bara se på och säga ”vad var det vi sa”. Problemet är att vi är många i personalen på SKaS som inte känner sig lyssnad på av ledningen. Ledningen fattar beslut över våra huvuden och sedan är det vi på golvet som får städa upp misstagen som ledningen har fattat. Det är sjuksköterskorna på golvet som får täcka för sina kollegor som har valt att sluta på grund av ledningens dåliga beslut.

Varför har sjukhuset svårt att rekrytera till avdelningarna? En stor bidragande faktor som gör att folk faktiskt inte vill arbeta på avdelningarna är den dåliga lön man erbjuds! Ge sjuksköterskorna högre lön så vill de vara kvar och då slipper vi den personalbrist vi idag har.

Jag som sjuksköterska på SKaS känner mig som en bricka i spelet, där ledningen placerar mig var det vill och jag har ingenting att säga emot.

Mitt tips är:

Tvinga inte öppenvårdens sjuksköterskor att bemanna 24/7-verksamheten. Lyssna på oss, se oss som människor och inte spelbrickor. Ge oss en attraktiv lön som gör att vi vill stanna kvar hos er.

Är detta för mycket begärt?

Förtvivlad sjuksköterska

Sjukhusdirektör Stellan Ahlström svarar direkt:

Tack för ditt brev, som vittnar om ett stort engagemang och för att du delar med dig av din upplevelse som medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

Annons

Annons

Eftersom du varit så tydlig i din beskrivning, så vill jag vara konkret och tydlig när jag beskriver situationen utifrån mitt och övriga sjukhusledningens perspektiv.

Som du och alla anställda inom SkaS vet, så betyder den nuvarande personalbristen, att vi måste vara fler som delar på bemanningen i vår dygnet runt-vård. Detta är ett faktum, som vi delar med de flesta sjukhusförvaltningar i landet. Därför är det också ett av flera områden som vi behöver se över för att möta de utmaningar vi har för att hantera vårdköer och det ökade vårdbehovet.

För att vi fortsatt ska kunna erbjuda vård och behandling av yppersta klass måste en större andel av personalen än idag även arbeta en del av sin tid i dygnet-runt-vården.

För att – utifrån nuvarande situation - kunna hjälpa de patienter som söker sig till oss behöver vi jobba med flera saker parallellt och samtidigt. Jag är i allra högsta grad medveten om att detta ställer höga krav på SkaS vårdpersonal.

Men jag är också mån om att alla våra medarbetare trivs på sitt jobb och har möjlighet till en bra balans mellan arbete och fritid. För att vi ska lyckas med det behöver vi använda de resurser och den kompetens vi har på sjukhuset idag på ett optimalt sätt samtidigt som vi fortsätter vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare, så att fler väljer att jobba hos oss.

För att vi fortsatt ska kunna erbjuda vård och behandling av yppersta klass måste en större andel av personalen än idag även arbeta en del av sin tid i dygnet-runt-vården. Det är någonting vi inte kan blunda för eller kommer ifrån.

Med det sagt vill jag betona att det inte innebär att alla ska jobba på det sättet framöver. Vi kommer även fortsättningsvis behöva både de som enbart jobbar dagtid och de som jobbar i dygnet-runt-vården.

Du får gärna kontakta mig för fortsatta samtal om framtiden på SkaS. Alla synpunkter är välkomna!

Stellan Ahlström

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan