Annons

Annons

Annons

Skövde

Insändare
Brist på röntgensjuksköterskor ger långa väntetider

Brist på röntgensjuksköterskor ger långa väntetider för patienter i Västra Götaland Det är stora skillnader i hur många röntgensjuksköterskor det finns per invånare mellan Sveriges regioner och situationen försvåras av att alla regioner uppger brist på denna viktiga profession, skriver Petra K, legitimerad röntgensjuksköterska på SkaS.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Peter Frennesson

Annons

Västra Götaland är inget undantag, här finns färre röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare än riksgenomsnittet och det bidrar till att patienter får vänta på diagnos och behandling. Röntgen, eller bild- och funktionsdiagnostik, är en grundläggande och central funktion inom vården. Varje år utförs över 5,5 miljoner röntgenundersökningar i Sverige. 

Annons

Arbetet kräver specifika kunskaper med både djup och bredd i kompetensen, eftersom röntgensjuksköterskan självständigt planerar, utför, framställer och kvalitetsgranskar de röntgenundersökningar som ligger till grund för patientsäker diagnos och behandling.  Enligt Socialstyrelsens senaste statistik uppger nu samtliga landets 21 regioner att det råder brist på röntgensjuksköterskor. 

Annons

I stället för att ge rätt förutsättningar till medarbetare som vill utbilda sig till röntgensjuksköterskor snabb-utbildar arbetsgivarna nu andra icke-legitimerade yrkesgrupper att utföra vissa undersökningar som röntgen med konventionell utrustning, mammografi och mobil röntgen. Den här typen av nödlösningar med outbildad personal påverkar patientsäkerheten negativt och det är bara en tidsfråga innan vi ser olyckor med strål- eller brännskador på patient eller personal. Det riskerar också att urholka de kvalitetskrav som kommer med yrkeslegitimationen.

Vi efterlyser att nya styret i Västra Götalandsregionen tänker långsiktigt och proaktivt när det gäller invånarnas tillgång till röntgen och efterföljande diagnos och behandling.

I samband med den internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor, 8 november, föreslår Vårdförbundet;

• Regioner och privata vårdföretag måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor för att både behålla och locka fler till yrket.

• Inför en nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.

Annons

• Låt oss ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, så att vården moderniseras och flyttar närmare individen.

Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke men vi är för få! En väg att gå är att byta yrkestiteln till Radiograf. Den beskriver bättre vad vi gör - undersökningar med hjälp av strålning. Med våra förslag kan vi vända utvecklingen till det bättre och framtidssäkra en central funktion i vården.

Petra K. legitimerad röntgensjuksköterska, SKAS Skövde

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan