Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Svaret: Vi kommer anställa för att göra en stor satsning

Falköpings kommun ska vara en av de bästa kommunerna att åldras i. Så svarar ansvariga politiker insändaren om sociala aktiviteter för äldre

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Elin Elderud

Annons

Svar på: Äldrevården i Falköping: Noll aktivitet, noll utevistelse...

I vår kommun ska livskvaliteten vara hög för alla seniorer och äldreomsorgen ska hålla en genomgående hög kvalitet med stor möjlighet för de äldre att påverka sin vardag och livssituation.

Annons

Annons

Vi beklagar att ni har upplevt att det inte funnits tillräckligt med aktiviteter för era närstående. Vi är medvetna om det finns en del synpunkter på utbudet av aktiviteter och vi väljer därför att i socialnämndens budget göra en rejäl satsning på detta för kommande år.

Som alla känner till har Covid-19 haft en stor påverkan under mer än två år och under denna tid har de sociala aktiviteterna av olika skäl varit få. Även efter det att smittspridningen avtagit i omfattning ser vi att vi inte har kommit upp på den nivå där vi vill vara när det gäller möjligheterna för de äldre på våra boenden att ha tillgång till olika aktiviteter. Vi står därför inför att göra en stor satsning på att anställa särskilda personer med uppdraget att utveckla just aktiviteter och den sociala tillvaron på boenden för äldre. På så sätt skapas förutsättningar för dessa medarbetare att lägga ett särskilt fokus på det samtidigt som det möjliggör för undersköterskor att mer fokuserat arbete med omvårdnad, hälso- och sjukvård mm.

Under året har det gjorts satsningar på såväl inne- som utemiljö på flera av de särskilda boendena, exempelvis Vilskegården, Elvagården, Frökindsgården och Floby äldreboende. På vissa boenden har det varit svårt att göra något på grund av de förutsättningar som råder med att det är kuperat och små ytor. Detta är naturligtvis tråkigt men arbetet med att utveckla platserna kommer fortsätta utifrån de förutsättningar som finns.

Annons

Vi vill genom denna satsning utöka aktiviteterna och den sociala tillvaron för de äldre på våra olika boenden runt om i kommunen.

Adam Johansson (M), kommunalråd

Karola Svensson (C), kommunalråd

Sture Olsson (M), socialnämndens ordförande

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan