Annons

Annons

Annons

Skaraborg

Debatt
Föreningslivet behövs för levande demokrati

En levande demokrati, med många aktiva och engagerade medborgare, bygger på ett aktivt civilsamhälle med många vardagliga mötesplatser för medborgarna. Det är vid föreningsmöten och i studiecirklar som tilltron till demokratin grundläggs.

Därför är ett rikt föreningsliv med ideellt engagerade medlemmar av mycket stor betydelse i varje kommun. De utgör demokratins kärnverksamhet, det skriver Per Gustafsson, ordförande i Hela Sverige ska leva Skaraborg, i ett öppet brev till kommunstyrelserna i Skaraborg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett rikt föreningsliv med ideellt engagerade medlemmar av mycket stor betydelse i varje kommun. De utgör demokratins kärnverksamhet, det skriver Per Gustafsson, ordförande i Hela Sverige ska leva Skaraborg i ett öppet brev till kommunstyrelserna i Skaraborg.

Bild: Privat

Annons

I varje kommun finns det många medborgare som vill ta ansvar och utveckla sin hemort. För många sker det genom de politiska partierna. Men det sker också i lokala utvecklingsgrupper, byalag och föreningar. Drivkraften för dessa är att skapa en så bra framtid som möjligt för invånarna i sin by, sin tätort eller sin stadsdel.

Organisationen Hela Sverige ska leva samlar dessa grupper och stödjer och stöttar dessa föreningars viktiga arbete.

Annons

Hela Sverige ska leva Skaraborg vill med detta brev uppmana Kommunstyrelsen att aktivt utveckla goda relationer med dessa lokala utvecklingsgrupper; Involvera dem i kommunens planeringsarbete. Se till att de blir remissinstans inför beslut. Lyssna och ta hänsyn till deras åsikter om hur deras egen ort kan utvecklas på ett bra sätt.

Ett sådant arbetssätt ligger också i linje med den Regionala utvecklingsstrategi 2021-2030 för Västra Götaland, vilken samtliga kommuner utarbetat tillsammans med regionen.

Annons

I Regionala utvecklingsstrategin lyfts arbetet med att förbättra förutsättningarna för platsutveckling, för att nå målet att knyta samman hela regionen. Så här står den i denna strategi:

”MÄNNISKORS LIV PÅVERKAR och påverkas av hur omgivningen är utformad. Här ska det offentliga gå före och uppmuntra till inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer, där invånare trivs och känner sig delaktiga. Det handlar om att engagera invånarna att delta i samhällsbyggnadsprocesser och göra sina röster hörda. En samverkan runt platsen gör det möjligt att hitta synergier mellan områden och underlättar utveckling inom bland annat offentlig och kommersiell service.”

Hela Sverige ska leva Skaraborg uppmanar därför er kommun:

Utveckla strategier för hur kommunens lokala platsutveckling kan genomföras tillsammans med lokala företrädare i utvecklingsgrupper och föreningar.

Träffa regelbundet företrädare för de lokala utvecklingsgrupper och föreningar som arbetar med ortsutveckling. Besök gärna grupperna på deras ”hemmaplan”.

Annons

Prioritera generella stöd till föreningar, samlingslokaler och studieförbund i syfte att ge många medborgare möjlighet att utveckla sin hembygd. Öka de ekonomiska bidragen från kommunen.

Respektera föreningslivets frihet och självständighet – undvik detaljstyrning och onödig byråkrati.

Hela Sverige ska leva Skaraborg

Per Gustafsson, ordförande

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan