Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Insändare: Slopad amortering naiv lösning på ökade kostnader

Att möta ökade levnadsomkostnader med att slopa amorteringskravet är ett naivt sätt att tänka.

Det menar insändarskribenten.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

I Fastighetsägarnas digitala möte i Skaraborg diskuterades en mängd olika frågor som rör bostadsutvecklingen i Skaraborg. En av de frågor som nämndes var behovet av att höja bostadsbidraget och ta bort amorteringskraven för att stärka konsumenterna. Jag tycker det är ett naivt tankesätt och hävdar att det finns starka skäl till att inte välja dessa åtgärder.

Annons

Min initiala fråga är vem som ska betala för det kalaset? Dessutom finns en risk att en höjning av bostadsbidraget inverkar på människors incitament att söka arbete och bidra till samhället på andra sätt. Höjer vi lägstanivån av bidrag påverkar detta givetvis motivationen att söka arbete. Vidare finns det ingen garanti att dessa pengar används till att bekämpa de ökande kostnaderna. Likaså har amorteringskraven en effekt att påverka människors spenderingsmönster genom att säkerställa att låntagarna har en viss månadskostnad att betala av sin skuld med. Om amorteringskraven tas bort finns det en risk att låntagarna väljer att spendera på konsumtionsvaror, snarare än att spara eller investera i sin framtid. Se liknelsen med helikopterpengar som gavs ut i USA under pandemin.

Annons

Amorteringskravet har lett till en välbehövlig amorteringskultur i Sverige som är väl värd att värna. Den grundläggande premissen att lån ska betalas tillbaka är sund. Därtill kan ett slopat amorteringskrav skapa problem för den kamp Riksbanken nu för mot inflationen. Att höja räntorna är just ett sätt att strama åt och strypa ekonomin, så att inflationen kan falla tillbaka. Att pausa amorteringskraven kommer leda till högre flexibilitet vilket resulterar till att räntehöjningarna får sämre effekt än de annars skulle fått. Risken är att räntehöjningarna därmed behöver bli fler, och kraftigare. Ett slopat amorteringskrav skulle därmed resultera i att finanspolitik och penningpolitik går i otakt, eller åtminstone inte hjälps åt.

Annons

Samtidigt är det en svår balansgång när det står klart att enskilda hushåll kanske kommer att hamna hos Kronofogden för att de inte kan betala sin elräkning i vinter. Man behöver vara ödmjuk inför den tuffa situation som i detta nu prövar hushållen. Det som har varit är en tid att minnas som åren då föräldragenerationen insåg att man inte obekymrat kan festa till låga räntor och slippa bry sig om sin elförbrukning. Men att öka bostadsbidragen eller pausa amorteringskravet är inte vägen att gå.

F Jälmeneng

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan