Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Insändare
Replik: Lagarbete är avgörande för VGR:s väg framåt

VGR har inte ersatt vårdyrken med anställningar i annan verksamhet, skriver regiondirektör Håkan Sandahl i ett svar till sex vårdenhetsöverläkare vid Skaraborgs sjukhus.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Håkan Sandahl, regiondirektör i VGR, skriver i ett svar till sex vårdenhetsöverläkare att VGR ökat antal medarbetare med 20 procent från åren 2001–2021 gällande antalet årsarbetare. Foto: Annelie Hüllert Storm/pressfoto

Bild: Annelie Hüllert Storm

Annons

Svar på insändare med rubriken: ”Överläkarna: Spara i rätt ände”.

Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar, precis som Sveriges samtliga kommuner och regioner, hårt för att möta och anpassa oss till nuvarande och kommande utmaningar. Vårt uppdrag är stort. VGR säkerställer invånarnas tillgång till en god och säker vård, verkar för en hållbar regional utveckling, en välfungerande kollektivtrafik och ett starkt kulturutbud. Vi förvaltar ett stort fastighetsbestånd och ska ligga i framkant när det gäller digitala tjänster.

Ska VGR lyckas behöver vi jobba väl tillsammans, påverka det vi kan och arbeta med de medel vi har.

Annons

Det är jag helt övertygad om.

Det gäller både de som arbetar patientnära, de som genom andra uppdrag ska avlasta och underlätta vården och de som jobbar med övriga delar av VGR:s verksamhet.

Annons

Alla behövs.

Det är svårt att över ett tidsspann på 20 år jämföra siffror över yrkeskategorier. En organisation som VGR utvecklas otroligt mycket på denna tid. Verksamheter och uppdrag har tillkommit, andra har försvunnit och vissa har förändrats.

Tyvärr har debattförfattarna jämfört två olika begrepp från årsredovisningarna, årsarbetare och nettoårsarbetare, som inte är jämförbara. Faktum är att VGR från 2001 till 2021 har ökat antalet medarbetare med 20 procent när vi räknar årsarbetare. Andelen läkare har under perioden ökat med 40 procent. Andelen undersköterskor och sjuksköterskor har sjunkit men, och detta är viktigt, VGR har inte ersatt vårdyrken med anställningar i annan verksamhet. Tvärtom gör vi allt vi kan för att försöka anställa fler sjuksköterskor och undersköterskor.

Att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare i vården är en av VGR:s mest prioriterade frågor.

Som exempel har samtliga sjukhusdirektörer gjort satsningar på medarbetare, t.ex på de som arbetar inom dygnetruntvården. Det handlar bland annat om lönesatsningar och vidareutbildningar efter lokala behov. Chans till återhämtning och en hållbar arbetsmiljö är också oerhört viktigt.

VGR:s centrala förvaltning, Koncernkontoret, är satta att på politikernas uppdrag leda, utveckla och samordna – att underlätta så att beslut fattade av vår högsta politiska ledning implementeras och att VGR:s mål och strategier genomförs. Koncernkontoret har just genomfört en rationalisering och dragit ner på tio procent av antalet medarbetare. Vi har gjort motsvarande neddragning tidigare.

Annons

Det är när vi samverkar och arbetar tillsammans mellan förvaltningar som vi gör nödvändiga förflyttningar. Tillsammans skapar vi genomförandekraft och lagarbetet underlättar. Arbetet med vårdens digitalisering är ett exempel, covid-19 pandemin och vaccinationsarbetet ett annat eller som nu, under den hårda belastning som barnsjukvården står i. Vår förmåga att kraftsamla inom regionen ger resultat.

Håkan Sandahl, regiondirektör Västra Götalandsregionen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan