Annons

Annons

Annons

Platåskolan

Ny utredning om högstadium –men Platå kvar som huvudspår

En ny utredning om placering av ett högstadium.

Men Platåskolan i stenbrottet är huvudspåret.

Det är det senaste inspelet om en ny högstadieskola i Falköping.

Oppositionsrådet Johanna Svensson (S) och kommunalråden Karola Svensson (C) och Adam Johansson (M) efter kommunstyrelsens beslut om en ny utredning av alternativ för en högstadieskola i Falköping. Den inleds när överklaganden och processer försenat skolbygget med flera år.

Bild: Peo Janson

Annons

Ett nytt högstadium i Falköping kunde varit klar nu.

Men stenbrottet, som pekades ut som platsen för ett bygge av kommunfullmäktige hösten 2017, står orört.

Detaljplanen, som antogs i juni 2019, har fortfarande inte vunnit laga kraft. Länsstyrelsens beslut om att ge dispens för att flytta salamandrar underkändes av högsta instans i december, och kommunens ansökan får ta ett nytt varv.

Tiden fortsätter rinna iväg.

Platåskolan skulle byggas vid stenbrotter. Nu gör förseningarna att en ny utredning om placeringen ska göras. Men stenbrottet är fortsatt huvudalternativet.

Bild: Peo Janson

Därför ska nu en ny utredning göras av alternativ till den version av Platåskolan som drivits så här långt. På onsdagen ställde sig en enig kommunstyrelse bakom förslaget, även SD men med yrkandet att Kinnarp ska behålla sitt högstadium.

Annons

Annons

Processen med överklaganden och domstolsprövningar gör att bedömningen nu är att den kan dröja till 2027 eller 2028 innan Platåskolan skulle kunna stå klar.

Redan 2021 gjorde en utredning av alternativa placeringar i stan, efter beslutet i Mark- och miljööverdomstolen som upphävde beslutet om detaljplanen. I den redovisades gamla gymnasiet-området som nästa bästa alternativ.

Men direktivet till en ny utredningen öppnar för ytterligare alternativ, kanske högstadium på två platser.

– Vi föregår inte utredningen. Men alternativ som presenteras ska vara kvalitativt jämförbara med Platåskolan, säger kommunalrådet Adam Johansson.

Läs mer:

Domstolens bakläxa – får börja om med salamander-dispensen

Kostnaden ökar – 466 miljoner nya prislappen på Platåskolan

Det bästa Platå-alternativet – men stenbrottet i första hand

TV: Salamandern sätter Platåskolan i vänteläge – oklart vilken väg kommunen väljer nu

Annons

Det är kommunfullmäktige som fattar beslutet om utredningen vid sitt sammanträde den 30 januari.

Även om politikerna där väljer att trycka på knappen, så släpper man inte stenbrottet som placering.

Annons

– Det är fortfarande huvudspåret. Utredningen av andra alternativ är en parallell process, säger kommunalrådet Adam Johansson.

Oppositionsrådet Johanna Svensson säger att en utredning behöver visa hur mycket dyrare ett alternativ blir, och att kostnader är något som måste vägas in.

Och väljs ett annat spår är det inte uteslutet att även det alternativet försenas av överklaganden.

En ilustration över hur Platåskolan skulle kunna se ut. Bild: Falköpings kommun

Att bygget av ett nytt högstadium dragit ut på tiden har haft stora konsekvenser. Elevantalet har ökat på det sätt som förutsågs inför skolbeslutet 2017. Skolorna är trånga, inte bara i stan utan också i samhällena med högstadier. I underlaget inför kommunstyrelsen beslut beskrivs hur det är svårt att bedriva undervisning, det finns till exempel inte lokaler nog för grupparbeten, elever upplever trängsel och otrygghet, lärandet blir lidande och ovisshet om framtiden har gjort att anställda sökt sig till andra jobb.

– Just nu bedrivs undervisning i tillfälliga lokaler motsvarande 26 klassrum. Det är som en skola för 500 elever, säger kommunalrådet Adam Johansson.

Förslaget är att en ny utredning ska vara färdig så kommunfullmäktige kan få en rapport den 29 maj.

Annons

Fakta

Högstadiet i Falköping – det har hänt

+ Mars 2017. Fullmäktige fattar beslut om en ny skolorganisation i Falköping. I beslutet ingick bland annat att bygga en helt ny högstadieskola i Falköping.
+ September 2017. Fullmäktige beslutar att ett nytt högstadium ska byggas vid stenbrottet i korsningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan.
+ Januari 2018. Skanska får entreprenaden för skolbygget. Upphandlingen omfattar både Platåskolan och utbyggnaden av Vindängen.
+ Juni 2019. Detaljplanen för området där skolan ska byggas antas av kommunfullmäktige.
+ Juli 2019. Detaljplanen överklagas av flera olika personer.
+ Februari 2020. Kommunfullmäktige antar projektbudgeten på 386 miljoner kronor, den enskilt största investeringen i kommunens historia.
+ Mars 2020. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena gällande detaljplanen.
+ April 2020. Mark- och miljödomstolens dom överklagas till mark- och miljööverdomstolen.
+ April 2021. Mark- och miljööverdomstolen upphäver kommunens beslut att anta detaljplanen för Platåskolan.
+ Februari 2022. Länsstyrelsen ger dispens för att flytta salamandrar. Beslutet överklagas.
+ December 2022. Mark- och miljödomstolen underkänner dispensbeslutet. Länsstyrelsen ska behandla kommunens ansökan igen.

Fakta

Priset för skolan högre

I februari 2020 antog kommunfullmäktige en projektbudget på 386 miljoner kronor för bygget av Platåskolan.
Sedan dess har projektet räknats upp i två omgångar, som en konsekvens av byggkostnader ökat.
I investeringsplanen som kommunfullmäktige antog i höstas är skolan beräknad att kosta totalt 466,5 miljoner kronor. Av dem har det hittills gått åt 56,5 miljoner för projektering av projektet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan