Annons

Annons

Annons

Debatt
Fastighetsägarna: Så kan kollapsen undvikas

Förutsättningarna för bostadsbyggande har försämrats dramatiskt det senaste året. Det får långtgående konsekvenser för fastighetsbranschens möjligheter att tillhandahålla nyproducerade bostäder. Nu krävs åtgärder för att inte byggtakten i Sverige och Skaraborg ska kollapsa. Det skriver företrädare för Fastighetsägarna Skaraborg i en debattartikel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hög inflationstakt, stigande räntor och ökade materialkostnader utgör tillsammans en giftig cocktail för bostadsmarknaden i allmänhet och nybyggnationen i synnerhet, skriver Fastighetsägarna Skaraborg i en debattartikel.

Bild: Arkivbild

Annons

Tillgång till kapital är en förutsättning för bostadsproduktion. I en lågräntemiljö är hyresbostäder en attraktiv investering för aktörer som letar efter säker och trygg avkastning. När räntorna nu stiger världen över stiger också kostnaden för nyproduktion drastiskt. De ökade räntorna och de fallande bostadspriserna försvagar dessutom hushållens köpkraft. Det gör att en sjunkande skara personer har råd att efterfråga nyproducerade bostäder oavsett ägandeform.

I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har också priserna på en lång rad byggmaterial skjutit i höjden. Det har gjort att byggkostnaderna har ökat snabbare än inflationen i övrigt. Enligt SCB:s byggkostnadsindex steg byggkostnaderna för flerbostadshus med 15,6 procent mellan december 2021 och december 2022.

Annons

Hög inflationstakt, stigande räntor och ökade materialkostnader utgör tillsammans en giftig cocktail för bostadsmarknaden i allmänhet och nybyggnationen i synnerhet. Sammantaget står bostadsproducenter inför mycket stora utmaningar. Det märks i produktionstakten, också i Skaraborg.

Annons

Enligt SCB sjönk antalet påbörjade bostadslägenheter i Skövde med 37 procent under 2022, och Boverket prognosticerar att nybyggnationen kommer halveras nationellt under 2023. Sannolikt är minskningen dock betydligt kraftigare än så. En påbörjad bostad är enligt SCB:s definition lika med ett startbesked, men det betyder inte nödvändigtvis att byggprojektet faktiskt påbörjats. Hur många bostäder som faktiskt färdigställs under 2023 vet vi först om ett antal år.

Det är nu viktigt att politiken tar sitt ansvar. Det finns ett antal åtgärder regeringen kan vidta som ger bättre förutsättningar för bostadsbyggande både på kort och lång sikt. Vi vill varna för frestelsen att introducera byggsubventioner. Historiska erfarenheter visar att den typen av stöd tenderar att bli ineffektiva, ryckiga och kostsamma för samhället. I Fastighetsägarnas rapport ”Grund att bygga på” föreslås ett antal konkreta förslag för att underlätta ökad bostadsproduktion. Här är några av dessa:

Förenkla hyressättningen vid nyproduktion. Att bygga hyresrätter är ett långsiktigt åtagande, och hyresvärden måste veta att framtida hyresintäkter täcker kostnader och en rimlig avkastning. I dagens hyressättningsmodell finns en inbyggd osäkerhet som hämmar investeringar. Regeringen bör därför lägga förslag om fri hyressättning i nyproduktion. En utmärkt modell finns presenterad i den statliga undersökning som 2021 utredde frågan.

Annons

Annons

Sänk tröskeln för förstagångsköpare. För att öka hushållens möjligheter att låna till en bostad bör det skärpta amorteringskravet slopas. För förstagångsköpare borde det vara möjligt att under de första fem åren slippa all amortering. Förstagångsköpare och hushåll som under en period i stället hyrt bostad bör dessutom ges tillgång till ett startlån som i praktiken sänker bolånetaket. På detta sätt kan fler ha råd att efterfråga en bostad, vilket gynnar bostadsproduktion

Inför reformer för att förenkla byggande och korta ledtider. Bostadsbyggande kringgärdas av ett omfattande regelverk. Flera lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer styr vad som får byggas, var bostäder får uppföras och vilka egenskaper bostäder ska ha. Regeringen bör inleda en översyn över vilka delar av det samlade regelverket som är nödvändiga och vilka undantag som kan tillåtas.

Underlätta för konvertering av lokaler. I det som redan byggts finns möjligheter att bygga mer. En mer flexibel användning av det befintliga fastighetsbeståndet ger till exempel utrymme att konvertera yta som används för lokaler till bostäder, tillfälligt eller permanent. Det är ett sätt att nyttja fastighetsbeståndet mer effektivt. Men det förutsätter att regelverken anpassas för att undanröja de hinder som finns. Nuvarande regelverk kring konvertering behöver därför förenklas och göras långsiktigt.

Även i goda tider är det viktigt att förenkla förutsättningarna för bostadsbyggande. Betydelsen av fungerade reformer ökar dock betydligt i när konjunkturen viker neråt. Sverige har inte råd med en ännu mer dysfunktionell bostadsmarknad – det är dags för reformer nu.

Alma Ohlin, Ansvarig Näringspolitik Fastighetsägarna Skaraborg

David Larsson, Kretsordförande Fastighetsägarna Skaraborg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan