Annons

Annons

Annons

Insändare
Överläkarna: Till Anna-Karin Skatt (S) om beslutet om anställningsstopp på SkaS

Intentionen att radikalt minska den icke vårdnära administrativa överbyggnaden är god. Medicinska sekreterare anställda på vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar tillhör dock i allra högsta grad kärnverksamheten. Det skriver sex vårdenhetsöverläkare vid Skaraborgs sjukhus i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Från vänster: Sten Jacobsson, vårdenhetsöverläkare, Anna-Karin Skatt (S), ordförande i sjukhusstyrelsen, Skaraborgs sjukhus och Jonas Klang, vårdenhetsöverläkare.

Bild: Marianne Carlsson, Annelie Hüllert Storm

Annons

Inom psykiatrin har vi redan flera vakanta tjänster sedan tidigare vilket innebär att läkare, sjuksköterskor och andra behöver täcka upp. Det drabbar naturligtvis patienterna som får stå längre i kö för utredning och behandling.

Du säger att personer kommer tillsättas om behov finns men det stämmer inte. Det sägs sällan rakt ut men trycket uppifrån på verksamhetschefer och vidare till enhetschefer är för högt. Den enhetschef eller verksamhetschef som ”bråkar” kommer att anklagas för illojalitet och kommer att få sluta. Det är i alla fall en föreställning som i allra högsta grad lever inom SkaS. Vi har hört det från många håll under lång tid. Dessutom hade vi vakanta tjänster redan innan anställningsstoppet.

Annons

Annons

Verksamhetschefer och enhetschefer har förvisso något slags budgetansvar men de har mycket strama ramar för lönesättning och löneförmåner, ramar som inte är konkurrenskraftiga och man har därför begränsade möjligheter att rekrytera när verksamheten är pressad.

Hur har politikerna i regionen låtit det gå såhär långt?

Lönen för medicinska sekreterare i Västra Götalandsregionen ligger lågt, på plats 19 av 22 bland Sveriges regioner. Personal- och lönelistorna vi hämtat ut från SkaS och Koncernkontoret är deprimerande läsning.

Hur har politikerna i regionen låtit det gå såhär långt? Anställningsstoppet är i grunden ett bra beslut när vi talar om den byråkratiska överbyggnaden. Men de medicinska sekreterarna, liksom annan vårdnära personal, de som anställts till enheter som arbetar direkt med patienter skall naturligtvis undantas. Det hade skickat en välbehövlig signal till strykrädda chefer att tillsätta den personal som behövs. Särskilt viktigt är detta i ett läge där det råder brist på sjuksköterskor och läkare som idag tvingas täcka upp för vakanta sekreterartjänster.

LÄS MER: Skaraborgs Sjukhus inför anställningsstopp

En delförklaring till att den icke vårdnära administrativa överbyggnaden blivit så stor, kostsam och destruktiv som den blivit är den mänskliga tendensen att passa vidare sparbeting till verksamheter långt ifrån den egna arbetsgruppen och det är precis här, nära patienterna, de medicinska sekreterarna arbetar. Omorganisationer sker titt som tätt men styrningen av vården, liksom ledningskulturen i regionen och på SkaS har genom åren uppvisat en envis förändringsovilja.

Annons

Annons

Det finns ingen skam i att inse att något blev fel och sedan rätta till det.

Man har år efter år köpt och sålt vård utan att ha någon aning om innehåll och faktiska kostnader, trots att det är fullt möjligt att räkna på. Sedan har man försökt hantera det ekonomiska och logistiska kaos detta skapar nedströms genom kostsam och till sist skadlig byråkratisering.

Ditt svar är oroande. Hur skall du kunna bidra till att minska den dyra och skadliga icke vårdnära administrativa överbyggnaden om du inte ens vet hur den ser ut? Det är mycket som behöver göras för att modernisera ledningskulturen på SkaS men i det här fallet tänker jag att det bara handlar om att skyndsamt rätta till det som nu blev fel.

Undanta vårdnära medicinska sekreterare från anställningsstoppet. Det finns ingen skam i att inse att något blev fel och sedan rätta till det.

Sten Jacobsson, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Öppenvård, SkaS Skövde

Jessica Wettergren, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Öppenvård, SkaS Lidköping

Tamas Greger, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Öppenvård, SkaS Falköping

Hrefna Grimsdottir, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Slutenvård, SkaS Skövde

Jonas Klang, Vårdenhetsöverläkare, Psyk Akutprocessen, Skas Skövde

Gerhard Johansson, Vårdenhetsöverläkare, Rättspsykiatriska enheten, Skas Falköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan