Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
”Killgissningar” och desinformation om vindkraft och PFAS

I en insändare påstår Mats Karlsson att vindkraftverk sprider PFAS med hjälp av flera oroväckande anekdoter. Eftersom jag själv är intresserad och vill veta mer, försökte jag källgranska texten för att hitta grund för påståendena. Det var inte lätt.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Stefan Persson

Annons

Svar på: Nödslakt på grund av vindkraft?

Insändarförfattaren blandar egna slutsatser med fakta, vilket gör det därför svårt att veta vad som är vad. Men jag ska göra ett försök att reda ut de primära anklagelserna och ifall det finns grund för dessa.

Insändarförfattaren påstår av 180 kor har PFAS-förgiftats och nödslaktas. Detta påstående stämmer delvis. Däremot framkommer det inte i de nyhetsartiklar jag läst i ämnet att de ska ha nödslaktats, men det kanske är den praktiska lösningen på det jag läser i Ekstrabladet med rubriken ”Sindssygt: 180 køer forgiftet”, att de kunnat beta på annan plats i ytterligare ett år för att minska PFAS-halterna.

Annons

Det stämmer också delvis, som författaren påstår, att danska myndigheter undersöker ursprunget till de höga pfas-halterna i naturen. Däremot är rotorbladen från vindkraftverk bara ett ursprung som undersöks av flera. I artikeln ”Miljøstyrelsen undersøger ny kilde til PFAS – men eksperter undrer sig” från Danska TV2 uttalar sig flera forskare och experter tvivlande till att vindkraftverkens rotorblad skulle vara orsaken. Dels så framhåller den danska vindkraftverksproducenten Siemens Gamesa att de inte har PFAS-er i sina rotorer, och det råder allmänt tvivel om ifall det används över huvud taget. Men då PFAS är ett samlingsnamn för flera olika ämnen där vissa klassas som farligare än andra, så framkommer det också i artikeln att det PFAS-ämne som potentiellt skulle kunna finnas på vindkraftverk och glasfiberbåtar för att minska luftmotståndet är ett PFAS-ämne som inte finns med på listan över de 22 PFAS-ämnen den danska Miljøstyrelsen letar efter.

Annons

Jag hittar inga belägg för att Vestas som företag skulle ha kontaktat hälsoministern för att motverka restriktioner mot PFAS.

Inte heller att de vindkraftverk som ska etableras i Grolanda är av samma typ som de som används i de danska havsbaserade vindkraftsparkerna, eftersom den första sådana parken uppfördes 1991 så finns det vindkraftverk av flera olika generationer utanför Danmarks kust.

Oavsett så är restriktioner mot PFAS är på gång i hela EU med förbud eller andra styrmedel, så det kommer att hanteras på EU-nivå om inte Danmark (eller Sverige) inför egna hårdare restriktioner först.

Annons

Det är naturligtvis bra att man forskar och gör undersökningar på vindkraftens miljöpåverkan. Det görs även omfattande miljökonsekvensbeskrivningar inför etablering av vindkraftverk då det är en verksamhet som omfattas av miljöbalken. Detta inkluderar varudeklarationer med vad rotorerna är uppbyggda av för material. Detta granskas av länsstyrelsen innan tillstånd ges.

Men att som insändarförfattaren dra egna förutfattade slutsatser, så kallade ”kill-gissningar”, och sprida desinformation är inte gynnsamt för vare sig miljön eller samhällsklimatet. Det är också intressant att det inte bildar samma diskussion över att regeringen pausade miljöprövningen av småskalig vattenkraft, där det är statistiskt säkerställt att stora mängder ål och andra hotade arter dödas på löpande band i dåligt konstruerade damm-öppningar, samtidigt som elproduktionen av samma dammar är försumbar i nationell jämförelse. För miljön är väl viktig, oavsett om det handlar om vindkraft, vattenkraft eller en skolbyggnation?

Mats Svanteman, Gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Falköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan