Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Insändare
Elnäten ska vara till för kunderna

Elnätsregleringen behöver ha ett starkare kundperspektiv för att undvika ytterligare kraftiga prishöjningar som kunderna inte kan påverka.

Det kräver Fastighetsägarna efter att en ny kartläggning visar att elnätsavgifterna stiger med över 10 procent i genomsnitt och i flera kommuner i Skaraborg.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Henrik Flygare

Annons

Elnätsavgifterna stiger nu kraftigt. I genomsnitt höjs elnätsavgifterna med över 10 procent över hela landet. I Falköping, Vara, Götene, Karlsborg och är Grästorp är prisstegringen ännu högre, här ökar elnätsavgifterna med mellan 38 procent och 10 procent enligt ny statistik från Nils Holgersson-gruppen (som består av Fastighetsägarna och fem andra organisationer på bostadsmarknaden). Statistiken visar att det är stor skillnad mellan olika kommuner och stor skillnad mellan hur de olika stora privata aktörerna agerat. Eon har kraftigt höjt sina priser, Ellevio har enbart gjort mindre justeringar medan Vattenfalls priser har över lag sänkts.

De kraftiga höjningarna av elnätsavgifterna är mycket oroande. För till skillnad från elpriserna, där vi som kunder kan välja en annan leverantör eller påverka kostnaden genom att sänka elanvändningen, finns det ingen möjlighet att påverka elnätsavgifterna. Där är vi hänvisade till att acceptera det pris som elnätsägaren sätter.

Annons

Annons

Elnätet ska vara till för kunderna, inte tvärtom. Nätregleringens främsta syfte skall vara att tillförsäkra kunderna en stabil överföring av el till så låga kostnader som möjligt. Elnätskunderna har länge efterlyst ett starkare kundperspektiv i elnätsregleringen. Under många år har det varit tydligt att regelverket brustit i kundperspektiv och att elnätsbolagen kunnat ta ut övervinster utan motsvarande krav på kapacitetsutbyggnad. Elnätsföretagen ska självfallet få full kostnadstäckning för sina investeringar. Prisökningar för elnätskunder har dessvärre konstaterats endast i begränsad utsträckning haft med faktiska nätinvesteringar att göra. Den svaga elnätsregleringen lider nu hela samhället av.

Den skärpning som infördes av Energimarknadsinspektionen 2020 av hur stora vinster elnätsbolagen får göra på elnätsavgifterna var ett välkommet första steg mot mer rimliga elnätsavgifter. Rapporten visar att Energimarknadsinspektionen måste ta arbetet vidare för att ytterligare stärka kundperspektivet och samtidigt skynda på faktiska nätinvesteringar.

Relationen mellan kunderna och nätföretagen är allt annat än jämbördig. Elnätsföretagen bedriver en verksamhet helt utan konkurrenter, där kunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med stabiliteten eller priset. Därför är en reglering med ett starkt kundperspektiv helt avgörande för att skydda kunderna mot kraftigt stigande elnätsavgifter och från stora skillnader mellan kommunerna och mellan bolag.

Annons

Energimarknadsinspektionen har den viktiga uppgiften att skydda kundernas intressen. För att de ska lyckas med uppgiften behöver de så snabbt som möjligt införa förändringar i elnätsregleringen som stärker kundernas perspektiv.

Med den senaste tidens kraftiga prishöjningarna för elnätsavgifterna och de stora skillnaderna mellan kommunerna i Västra Götalands Län är det tydligt att kundperspektivet behöver stärkas ytterligare. Inför den kommande regleringen av elnätsavgifterna för period 2024–2027 som Energimarknadsinspektionen nu arbetar med behöver kundperspektivet stärkas ytterligare för att inte drabbas av orimligt höga kostnader.

Alma Ohlin

Ansvarig näringspolitik

Fastighetsägarna Skaraborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan