Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Kärnkraftsverk i Skaraborg bara symbolpolitik

Kommunstyrelsen i Falköping har i veckan tagit ett beslut om att ställa sig bakom Skaraborgs Kommunalförbunds beslut om att kommunerna i Skaraborg ska samarbeta gällande utökad energiproduktion.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Enligt beslutet importeras en majoritet av all energi (el och värme) som förbrukas inom Skaraborg, och det är något förbundet vill ändra på.

Miljöpartiet de Gröna i Falköping tycker att det är bra att kommunerna i Skaraborg ska samarbeta för att förenkla etableringar av förnybar energiproduktion och hållbar energilagring, och ställer oss därför bakom beslutet, men vi reserverar oss mot Kommunalförbundets skrivelse i beslutet om möjlig framtida kärnkraft.

Vi är positiva till att de som företräder Falköpings Kommun i kommunalförbundet drev på för en förändrad och förbättrad skrivning i jämförelse med den ursprungliga formuleringen, men hade önskat att övriga kommuner kunde ställt sig bakom en formulering där kärnkraft inte hade inkluderats.

Annons

Det är många som vill äga rätten att berätta vad som är symbolpolitik och inte idag, och vårt parti är inte minst anklagade från alla håll för att ha bedrivit symbolpolitik (rätt eller fel lämnar vi åt väljarna att avgöra), men om inte ett politiskt förslag om kärnkraft i Skaraborg är symbolpolitik, så vad är det då?

Annons

Kärnkraft får enbart byggas på tre platser i Sverige. Ingen av dessa är i Skaraborg.

Kärnkraft kräver stora mängder vatten för att kylas, det är därför nuvarande kärnkraft alltid är placerad i direkt anslutning till havet. Skaraborg gränsar inte till havet.

Kärnkraft kräver nödkraft. För att säkra upp elnätet vid produktionsstopp i ett kärnkraftverk krävs att det finns elproduktion på stand-by, eller möjlighet att koppla bort stora förbrukare. Och var inte grunden till hela beslutet att vi hade för lite elproduktion i Skaraborg?

Kärnkraft producerar stora mängder avfall, som är livsfarligt i uppemot 100 000 år. Det beslut om slutförvaring som finns idag är dimensionerat för befintlig kärnkraft.

Och för att inte heller missa frågeställningen: Kan vi bygga ut kärnkraft, utan att också bryta uran på hemmaplan? Vill vi det?

Och om nu beslutet om vart en får bygga kärnkraft förändras, och om vi nu inte kommer att behöva ett hav för att kyla en reaktor, och om vi nu hade både överflöd av nödkraft och lagring av radioaktivt material och möjlighet att bryta uran utan att förstöra våra livsmiljöer, är det då rimligt att en liten eller flera små kommuner i Skaraborg ska agera testpilot för ett kärnkraftsprojekt som både kan ruinera ett landområde och kommunens ekonomi?

Annons

Miljöpartiets svar är nej. Det här är enligt oss enbart ett symbolpolitiskt beslut som inte har några som helst förutsättningar att bli verklighet.

Annons

I Falköpings kommun har Miljöpartiet varit aktiva i och bidragit till framtagandet av en ambitiös klimatstrategi, som bland annat lyder att “Falköpings kommun ska bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion. Kommunen ska främja produktion av vindkraft, solenergi, biogas och andra förnybara energiformer”, och vi har förtroende för att de som företräder Falköpings Kommun i kommunalförbundet - och i andra sammanhang - även där kommer att verka utifrån kommunens klimatstrategi.

Därför känner vi oss trygga med att Falköpings Kommuns bidrag till det gemensamma arbetet i kommunalförbundet även fortsatt kommer att öka fokus på förnybara energislag.

Mats Svanteman, gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Falköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan