Allianspartierna vill öka anslagen till försvaret. Det börjar med 380 miljoner nästa år och växer sedan så att Försvarsmakten får 5,5 miljarder mer år 2024. Det är främst Gotland och Östersjöområdet som ska få förstärkt försvar, men de föreslagna ökningarna kommer också Skaraborg till del.

Högre böter ska bekosta försvaret

På regeringens inköpslista står bland annat två nya ubåtar, fyra nya transportflygplan och fl..

Högre böter ska bekosta försvaret

På regeringens inköpslista står bland annat två nya ubåtar, fyra nya transportflygplan och fler JAS Gripen, nya sjömålsrobotar, mer luftvärn och nya granatkastare. Mer övningar och förstärkt hemvärn utlovas.

Alliansen finansierar sina ökade anslag till försvaret bland annat genom besparingar på regeringskansliet, inom kriminalvården samt genom höjds dags. och ordningsböter.

– Ett viktigt besked vi lämnar är att försvarsreformen från 2009 ska fullföljas, vilket innebär att de närmare 3 500 försvarsanställda i Skaraborg ska öka med 1 000 personer, säger Cecilia Widegren (M) från Skaraborg, vice ordförande i försvarsutskottet.

– Vi lägger också ett rejält tillskott på övningsverksamhet, och det ska bli mer övningar redan nästa år, även med skarp ammunition.

För 2015 föreslår alliansen att försvaret får 45 nya miljoner att öva för, och året därpå blir det 235 miljoner i tillskott på övningssidan.

Materiellt sett presenteras inga stora överraskningar för Skövdes del, mer än att ledningssystemen i stridsfordonen ska moderniseras. Däremot kan det bli förstärkningar för Skaraborgs flygflottilj F7 på Såtenäs. Alliansen föreslår att Sverige ska ha 70 Gripenplan i framtiden, och att dessa ska vara i luften mer än i dag. Därmed behövs fler piloter och andra personalgrupper runt planen.

– Det största som alla väntat på är att vi vill nyanskaffa fyra transportflygplan med samma uppdrag som de snart 50-åriga Herculesplanen. Det beskedet väcker jubel på Såtenäs i dag, försäkrar Cecilia Widegren.

Om några veckor har försvarsberedningen slutfört sitt uppdrag och presenterar sin syn på hur det svenska försvaret bör utformas. Att alliansen går händelserna i förväg och presenterar sina planer nu tycker Cecilia Widegren inte är konstigt alls.

– Alla partier gör sina budgetalternativ. Socialdemokraterna gjorde dessutom ett utspel om Gotland nyligen. Delar av vårt förslag ingår i årets budgetproposition, medan annat är en del av vårt valmanifest inför 2015.

– Vi vill gärna ha breda lösningar inom säkerhets- och försvarspolitik, men förslagen måste också vara väl avvägda mot andra områden.